Jaunumi

Konkurences padome pēc mobilo sakaru mazumtirdzniecības pakalpojumu tarifu uzraudzības noslēgšanas nekonstatē aizliegtas vienošanās par pakalpojumu cenām starp lielākajiem Latvijas mobilo sakaru operatoriem SIA „Tele2”, SIA „LMT” un SIA „Bite Latvija” un secina, ka tarifu politiku katrs uzņēmums veido individuāli.

Mobilo sakaru mazumtirdzniecības pakalpojumu tirgū ir intensīva konkurence, un tajā savstarpēji konkurē pamatā trīs lieli tirgus dalībnieki – SIA „Tele2”, SIA „LMT” un SIA „Bite Latvija”. Izvērtējot mobilo sakaru operatoru pēdējo gadu finanšu rādītāju dinamiku, KP secina, ka SIA „Bite Latvija” finansiālā ziņā ir izaugsme, kamēr SIA „Tele2” un SIA „LMT” vērojama stabilitāte un neliels kritums. Izvērtējot mobilo operatoru pozīcijas tirgū un to piedāvāto preču un pakalpojumu daudzveidību, KP nekonstatēja aizliegtas vienošanās starp mobilo sakaru operatoriem, kā arī norāda, ka šādos tirgus apstākļos vienošanās par saskaņotām darbībām būtu grūti īstenojama.

Aizvadītajos gados tirgū cenas par mobilajiem pakalpojumiem ir samazinājušās, kas saistāms ar konkurences spiedienu, tehnoloģiju attīstību, piemēram, 4G interneta tīkla attīstību, kā arī ar normatīvo aktu izmaiņām par viesabonēšanas pakalpojumu tarifu samazināšanu. Tas ir vērtējams kā ieguvumus gan citiem uzņēmumiem, gan arī patērētājiem.

Vienlaikus KP saredz būtiskas barjeras jaunu konkurentu ienākšanai tirgū. Tirgus šobrīd ir piesātināts, tāpēc jauna uzņēmuma ienākšanu tirgū var kavēt pieprasījuma trūkums, kā arī radio frekvenču ierobežota pieejamība un izmaksas infrastruktūras izveidošanai. Vienlaikus interesi ienākt tirgū mazina arī intensīvā konkurence un zemais mazumtirdzniecības cenu līmenis, līdz ar to jauns tirgus dalībnieks visdrīzāk tirgū var ienākt, nopērkot kādu jau esošo operatoru.

KP mobilo sakaru mazumtirdzniecības pakalpojumu tarifu tirgus uzraudzību uzsāka pērn, pēc tam, kad Latvijas Telekomunikāciju asociācijas pārstāvis paziņoja, ka pēc SIA „Tele2” mobilo sakaru pakalpojumu tarifu paaugstināšanas ar līdzīgiem lēmumiem sekos arī pārējie mobilo sakaru operatori. Pēc KP reakcijas par šādu paziņojumu neatbilstību konkurences tiesību principiem SIA „LMT” un SIA „Bite Latvija” noliedza pakalpojumu cenu paaugstināšanu, savukārt SIA „Bite Latvija” pieņēma lēmumu no asociācijas izstāties.

Tirgus uzraudzības noslēguma secinājumi