Jaunumi

Konkurences padome (KP), Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) pirmdien, 26. novembrī, plkst. 9.00 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās aicina iepirkumu organizatorus (valsts un pašvaldību, to kapitālsabiedrību pārstāvjus) un uzņēmējus piedalīties izglītojošā semināru cikla “Par godīgu uzņēmējdarbību” noslēguma seminārā.

KP ikdienas praksē ir novērojusi, ka publisko iepirkumu jomā ir paaugstināts konkurences kropļojumu risks. Lai preventīvi uzlabotu iepirkumu vidi, KP, KNAB un IUB ir vienojušās par kopīgu semināru ciklu, kurā paplašina iepirkumu organizatoru un pretendentu zināšanas. Semināros īpaša uzmanība pievērsta biežākajām problemātikām, gatavojot konkursu nolikumus, piedaloties iepirkumu procedūrās un pēcāk vērtējot pretendentu pieteikumus.

IUB iepazīstinās ar godīgas konkurences aspektiem publisko iepirkumu procedūrās – kā konkursā neiekļaut konkurenci ierobežojošas prasības, lai saņemtu pēc iespējas plašāku piedāvājumu skaitu un tādējādi nodrošinātu efektīvāku līdzekļu izlietošanu, un kā godprātīgi izvērtēt iesniegtos piedāvājumus.

Savukārt KP informēs, kā nepieļaut neatļautas uzņēmēju vienošanās jeb karteļu vienošanās publiskajos iepirkumos, kas ir biežāk atklātais un vienlīdz arī smagākais konkurences tiesību pārkāpums, kādi soda mēri var tikt piemēroti par konkurences kropļojumiem. Tāpat KP izglītos par to, kā iepirkumu rīkotājiem atpazīt iespējamās karteļu pazīmes, jo tieši šīs personas var pirmās saskatīt iespējamas sakritības pretendentu piedāvājumos.

KNAB stāstīs, kā rodas korupcijas riski publisko iepirkumu procedūrās, kā tos novērst un kāda ir krimināltiesiskā atbildība par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem. Uzņēmējiem tiks sniegti praktiski ieteikumi, kā rīkoties situācijā, ja amatpersona pieprasa vai izspiež kukuli.

Bezmaksas semināru cikls “Par godīgu konkurenci” ir trīs valsts iestāžu divu gadu kopprojekts. Pērn un šogad iestādes ir viesojušās jau desmit Latvijas pilsētās, kopumā izglītojot gandrīz 500 personas, no kurām lielākā daļa ir iepirkumu rīkotāji.

Semināra norises laiks un vieta: pirmdien, 26. novembrī, no plkst. 9.00 līdz 14.00

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā (Krišjāņa Valdemāra ielā 35, Rīgā).

Seminārs ir bezmaksas, iepriekš piesakoties elektroniski – https://goo.gl/eZgbD5