Burti
A  A  A

Konkurences kultūras veicināšana

Semināru cikls “Par godīgu uzņēmējdarbību"

Izglītojošie semināri lielākajās Latvijas pilsētās 2017. un 2018. gadā

"PAR GODĪGU UZŅĒMĒJDARBĪBU"

Lai sniegtu zināšanas, kas nepieciešamas efektīvai valsts un pašvaldību darbībai, kā arī uzņēmējdarbības godīgai izaugsmei un vienlaikus arī drošai darbībai tirgū, Konkurences padome (KP) kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) ielūdz valsts/pašvaldību publisko iepirkumu speciālistus un uzņēmumu vadītājus, juristus, iepirkumu un tirdzniecības speciālistus, kā arī citus interesentus uz bezmaksas semināriem Latvijas lielākajās pilsētās.

Semināru mērķis ir izglītot divas mērķa grupas – valsts un pašvaldību pārstāvjus, kuru ikdienas darbība ir saistīta ar iepirkumu jomu, un uzņēmējus. KP sadarbībā ar KNAB un IUB valsts un pašvaldību iepirkumu rīkotājiem ļaus palielināt savas zināšanas par iepirkumu jomu un tādējādi veicināt darbības efektivitāti. Tikmēr uzņēmējiem – paplašināt savas zināšanas par savām tiesībām, lai varētu veiksmīgi izmantot likumā atļautās sadarbības iespējas, aizstāvēt savas intereses, ja likumu pārkāpj cits uzņēmums, kā arī neriskē pārkāpt likumu nepietiekamu zināšanu dēļ.

Seminārs ir bezmaksas, iepriekš piesakoties elektroniski – https://goo.gl/eZgbD5.


Semināru temati:

  • Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās;
  • Karteļu pazīmes jeb riski publiskajos iepirkumos;
  • Konkurences tiesības godīgai uzņēmējdarbībai;
  • Korupcijas izpausmes formas un riski publisko iepirkumu procedūrās;
  • Korupcijas riski un to tiesiskās sekas publiskajos iepirkumos.

Semināru grafiks:

Datums

Pilsēta

Adrese

2. marts

Jūrmala

Jomas ielā 1/5, Jūrmalā

23. marts

Jēkabpils

Rīgas iela 210A, Jēkabpils (ēkas 3. stāvs)

18. maijs

Rēzekne

Rēzeknes pilsētas domes lielajā zālē (Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē)

5. jūnijs

Kuldīga

Kuldīgas Mākslas namā 1905. gada ielā 6, Kuldīgā

12. septembris

Ventspils

Jūras ielā 36, Ventspilī

18. oktobrī

Valmiera

Valmieras Kultūras centrā, Rīgas ielā 10, Valmierā

Novembris

Rīga

Tiks precizēts

  • Darba kārtība
9:50 - 10:00Dalībnieku reģistrācija
10:00 - 10:15

Semināra atklāšana

10:15 - 11:45Riski un aizliegtu vienošanos pārkāpumu novēršanas iespējas publiskajos iepirkumos

Ieva Šmite-Antoņenko, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

11:45 - 12:20Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās

Līga Jaunozola, Iepirkumu uzraudzības biroja vecākā referente – juriste

12:20 - 12:45

Kafijas pauze

12:45 - 14:30

Korupcijas izpausmes formas un riski publisko iepirkumu procedūrās

Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos vai

Dāvis Sirmais, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Stratēģiskās analīzes un politikas plānošanas nodaļas galvenais speciālists

14:30 - 14:40

Semināra noslēgums

UZŅĒMĒJIEM
8:45 - 9:00Dalībnieku reģistrācija (uzņēmēji)
9:00 - 11:00

Uzņēmēju brokastis

Diskusiju dalībnieki:

Jūlija Linkeviča, Konkurences padomes stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāja

Kristaps Riekstiņš, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents

Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos

Andrejs Zelčs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils biznesa inkubatora vadītājs

VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒM
10:50 - 11:00Dalībnieku reģistrācija (valsts un pašvaldību pārstāvji)
11:00 - 11:10Semināra cikla atklāšana
11:10 - 12:30

Karteļu pazīmes jeb riski publiskajos iepirkumos

Ieva Šmite-Antoņenko, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

12:30 - 13:00

Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās

Kristaps Riekstiņš, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents

13:00 - 13:30

Kafijas pauze

13:30 - 14:50

Korupcijas izpausmes formas un riski publisko iepirkumu procedūrās

Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos

14:50 - 15:00

Semināra noslēgums

8:45 - 9:00Dalībnieku reģistrācija (uzņēmēji)
9:00 - 11:00

Uzņēmēju brokastis

Diskusiju dalībnieki:

Jūlija Linkeviča, Konkurences padomes stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāja

Kristaps Riekstiņš, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents

Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos

Andrejs Zelčs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Daugavpils biznesa inkubatora vadītājs

10:50 - 11:00Dalībnieku reģistrācija (valsts un pašvaldību pārstāvji)
11:00 - 11:10Semināra cikla atklāšana
11:10 - 12:30

Karteļu pazīmes jeb riski publiskajos iepirkumos

Ieva Šmite-Antoņenko, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

12:30 - 13:00

Godīgas konkurences aspekti publisko iepirkumu procedūrās

Kristaps Riekstiņš, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta vecākais referents

13:00 - 13:30

Kafijas pauze

13:30 - 14:50

Korupcijas izpausmes formas un riski publisko iepirkumu procedūrās

Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos

14:50 - 15:00

Semināra noslēgums

Ieva Šmite-Antoņenko

Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

Konkurences tiesību jomā Ieva Šmite-Antoņenko darbojas gandrīz deviņus gadus, sākotnēji iegūstot ļoti vērtīgu darba pieredzi Juridiskajā departamentā un šobrīd pildot Aizliegtu vienošanos departamenta direktores pienākumus. Ieva ir guvusi plašu pieredzi Latvijas un Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanā. Ikdienas darbs norit karteļu apkarošanā, gan aktīvi piedaloties lietu izpētē, t.sk. veicot procesuālās darbības, gan arī piedaloties procesos, kas saistīti ar tiesvedībām.Diezgan būtiska loma tiek veltīta konkurences kultūras veicināšanas pasākumiem, kas ir viena no galvenajām Konkurences padomes prioritātēm. Ieva piedalās semināros gan valsts pārvaldes iestādēm, gan asociācijām, gan uzņēmumiem, gan arī starptautiskā līmenī (apmācības Ukrainas, Moldovas un Horvātu un Bosnijas un Hercegovinas kolēģiem). Tāpat Ieva ir piedalījusies vairākās konferencēs, kurās pasākumu dalībniekus iepazīstinājusi ar iestādes kompetenci un iespējamajām karteļu pazīmēm publiskajos iepirkumos, kas ir viens no izplatītākajiem pārkāpuma veidiem Latvijā.

Jūlija Linkeviča

Konkurences padomes stratēģiskās plānošanas un attīstības vadītāja

Jūlija Linkeviča strādā konkurences tiesību jomā jau no 1999.gada. Konkurences padomē darbību uzsāka lietvedības daļā, vēlāk kļūstot par izmeklētāju un no 2004.gada vadot vienu no analītiskajiem departamentiem. Analītiskajā departamentā Jūlija vadīja vairākas apvienošanās, vienošanas, karteļu un dominējošā stāvokļa lietas, arī uzraudzības lietas, iesaistoties gan analītiskajā darbā gan procesuālajās izmeklēšanas darbībās. Ir ieguvusi vērtīgu pieredzi telekomunikāciju, farmācijas, mazumtirdzniecības u.c. jomās.Jūlija regulāri pārstāv Konkurences padomi dažāda līmeņa pasākumos: darba grupās saistībā ar normatīvā regulējuma veidošanu nozarēs, starptautiskās konferencēs, semināros un tikšanās, ir regulāra vieslektore Latvijas augstskolās. Piedalījusies starptautiskajos projektos Azerbaidžānā, Moldovā, apmācībās Ukrainas, Moldovas, Kosovas, Bosnijas un Hercegovinas konkurences iestādēm. Jūlija ir vadījusi dažādus seminārus gan uzņēmējiem, gan arī publiskām iestādēm, izglītojot par konkurences tiesībām, Konkurences padomes darbību, karteļiem u.c. jautājumiem.

Inta Nolle

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Politikas plānošanas nodaļas galvenā speciāliste izglītošanas jautājumos

Korupcijas novēršanas jomā Inta Nolle darbojas vairāk nekā četrus gadus. Pirms tam strādājusi izglītības jomā, gūstot lielu pieredzi apmācību organizēšanā un vadīšanā. Kā KNAB lektore Inta ir novadījusi vairāk kā 300 dažādus apmācību pasākumus par dažādiem korupcijas novēršanas jautājumiem, tai skaitā par korupcijas riskiem un to novēršanu publiskajos iepirkumos gan valsts pārvaldes iestādēm, gan uzņēmumiem. Inta ir aktīvi darbojusies arī starptautiskā līmenī, vadot apmācības par korupcijas risku identificēšanu un pasākumiem to novēršanai (Uzbekistānā, Maķedonijā), gan daloties ar Latvijas pieredzi pretkorupcijas izglītošanas un sabiedrības izglītošanas jomā ārvalstu delegācijām.Tāpat Inta ir piedalījusies vairākās starptautiskās konferencēs, t.sk. OECD SPIO darba grupā, kurās pasākumu dalībniekus iepazīstinājusi ar iestādes kompetenci un KNAB pieredzi korupciju risku identificēšanas un novēršanas sistēmu Latvijā.

Līga Jaunozola

Iepirkumu uzraudzības biroja vecākā referente – juriste

Iepirkumu uzraudzības birojā Līga Jaunozola strādā gandrīz divus gadus, konsultējot publisko iepirkumu dalībniekus par publiskos iepirkumus regulējošo normatīvo aktu piemērošanu, veidojot vadlīnijas un skaidrojumus par Publisko iepirkumu likuma regulējumu, kā arī piedaloties Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas darbā.

Papildu informācija

Paula Vilsone
Konkurences padomes
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67365210
E-pasts: paula.vilsone@kp.gov.lv