Jaunumi

Konkurences padome (KP) noslēgusi tirgus uzraudzību degvielas franšīzes līgumu tirgū. Uzraudzības mērķis bija iegūt informāciju par lielāko degvielas tirgotāju franšīzes līgumiem, izvērtēt franšīzes devēju un ņēmēju sadarbību un tās ietekmi uz konkurenci degvielas tirgū.

Lai arī pēdējos gados degvielas tirgū notikušas vairākas apvienošanās un ir vērojama mazāko tirgus dalībnieku konsolidācija, kopumā tirgus struktūra degvielas mazumtirdzniecības tirgū nav krasi mainījusies, novēroja KP. Aizvadītajā gadā Latvijas degvielas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgū bija trīs lielākie tirgus dalībnieki – Statoil, Neste un Lukoil. Tikmēr kā franšīzes devēji Latvijā darbojas tikai Statoil, Lukoil un Virši-A. Savukārt Neste nav izvēlējusies paplašināt tirdzniecības tīklu, izmantojot franšīzes sadarbības modeli.

Statoil un Virši-A franšīzes ņēmēju konkrētie līgumi atbilst uzņēmējdarbības franšīzes modelim. Savukārt, atbilstoši Lukoil līguma nosacījumiem, tas atbilst preču izplatīšanas franšīzei. Statoil franšīzi izmanto ģeogrāfiskā tirgus paplašināšanai, tā, piemēram, Statoil franšīzes devējs un ņēmējs nekonkurē vienā teritorijā, kamēr Lukoil franšīzes devējs un ņēmējs darbību veic arī vienas teritorijas robežās.

KP tirgus uzraudzības ietvaros nekonstatēja, ka kādam no franšīzes devējiem būtu izšķiroša ietekme pār franšīzes ņēmējiem un tie būtu uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku. Statoil, Lukoil un Virši-A franšīzes līgumu redakcijas nesatur aizliegtas vienošanās nosacījumus.

Statoil, Lukoil un Virši-A tirgus daļas degvielas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tirgū atbilst noteikumiem, saskaņā ar kuriem franšīzes devēja un ņēmēja sadarbības nosacījumi ir uzskatāmi par atbilstošiem atbrīvojumam no aizlieguma vienoties.

Tai pat laikā KP, vērtējot tirgus koncentrāciju, kā arī iespējamos konkurences tiesību pārkāpumus degvielas tirgū, var ņemt vērā, ka konkurences intensitāte viena zīmola ietvaros starp franšīzes devēju un franšīzes ņēmējiem ir mazināta – franšīzes ņēmēji var ietekmēt franšīzes devēja tirgus varu un otrādi.

Tāpat tirgus uzraudzības ietvaros iegūtie dati liecina, ka aizvadītajā gadā apjoma ziņā visvairāk tirgotais naftas produkts ir dīzeļdegviela. Tikai viens tirgus dalībnieks ir piedāvājis patēriņam Latvijā benzīnu, dīzeļdegvielu un autogāzi. Tikmēr septiņi tirgus dalībnieki tirgojuši dīzeļdegvielu un benzīnu, bet pārējie specializējušies tikai viena produkta piegādē.

Franšīzes līgums ir viens no vertikālās vienošanās veidiem, uz kuru attiecināma virkne atvieglojumu Latvijas un Eiropas Savienības konkurences tiesību normatīvajos aktos. Tirgus uzraudzības ietvaros KP pirmo reizi veica izpēti par šādas formas tirgus dalībnieku vertikālu vienošanos degvielas tirgū.

Tirgus uzraudzības noslēguma secinājumi