Jaunumi

Konkurences padome seminārā izglīto Aizsardzības ministrijas un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) pārstāvjus par iespējamām aizliegtām vienošanām jeb karteļiem publiskajos iepirkumos, kas ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem.

Aizsardzības nozare vairākkārt ir nonākusi KP redzeslokā ar neatbilstību godīgas konkurences principiem. Kopš 2006. gada KP ir skatījusi vairākas lietas saistībā ar iespējamām aizliegtām vienošanām pretendentu starpā VAMOIC rīkotajos iepirkumos. Vienā no lietām, diviem būvniecības uzņēmumiem saskaņojot savus piedāvājumus, tika sadārdzināts iepirkums par 43 procentiem. Publiskā konkursa dalībniekiem KP piemēroja naudas sodus gandrīz 92 tūkstošus eiro apmērā.

Tirgi, kuros aizsardzības resors iepērk preces un pakalpojumus, ir koncentrēti specifisko prasību dēļ, un tas rada augstus aizliegtu vienošanos riskus. KP jau 2015. gadā aicināja VAMOIC iepirkumos veicināt piegādātāju brīvu konkurenci un lielāka pretendentu skaita dalību, tiem konkurējot ar preces cenu un kvalitāti, jo tikai tā iespējams nodrošināt racionālu publisko finanšu līdzekļu izlietojumu.

Lai arī pēdējos gados aizsardzības nozarē ir noticis ievērojams finansējuma palielinājums, joprojām ir būtiski gādāt, lai tas tiktu izlietots maksimāli lietderīgi un bez nepamatoti sadārdzinātiem iepirkumiem, kas rodas karteļu rezultātā. Lai preventīvi mazinātu karteļu risku nākotnē, seminārā iepirkumu rīkotāji apmācīti atpazīt aizliegtu vienošanās pazīmes, jo tieši šīs personas var pirmās saskatīt iespējamas sakritības pretendentu piedāvājumos.

Aizliegtu vienošanos rezultātā sabiedrība nesaņem ieguvumus, ko dod uzņēmumu savstarpēja sāncensība – zemākas cenas un labāku kvalitāti. Pārkāpumu dalībnieki, ilgstoši darbojoties bez konkurences spiediena, zaudē konkurētspēju, jo tiem nav motivācijas nedz uzlabot efektivitāti, nedz investēt inovācijās, kā arī tie nespēj sacensties eksporta tirgos un ar laiku arī vietējā tirgū tos aizstāj spēcīgāki uzņēmumi no citām valstīm.