Jaunumi

Konkurences padomes pārstāvji akcijas “Atpakaļ uz skolu” ietvaros aprīlī viesojās Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā un Rīgas 69. vidusskolā, kur skolēnus rosināja domāt par godīgas konkurences nozīmi ikdienā.

Konkurences padomes pārstāvji vizīšu laikā Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas un Rīgas 69. vidusskolas 9. – 12. klases audzēkņus izglītoja par iestādes darbības uzdevumiem un konkurences tiesību piemērošanu Latvijā.

Tā kā Eiropas Savienības dalībvalstīm, t.sk. Latvijai, ir saistoša Eiropas konkurences tiesību piemērošana, iestādes pārstāvji skolēnus iepazīstināja ar Konkurences padomes darbību pārrobežu pārkāpumu izmeklēšanā un līdzdalību Eiropas konkurences iestāžu tīklā.

Akciju "Atpakaļ uz skolu 2018" rīko Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar jaunatnes organizāciju "Klubs "Māja" – jaunatne vienotai Eiropai". Konkurences padome šajā akcijā piedalās jau otro gadu.

 

Vizīte Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolā                          Vizīte Rīgas 69. vidusskolā