Konkurences padome veikusi Ekspress veikalu tirgus uzraudzību un secina, ka Ekspress veikalu ienākšana mazumtirdzniecības tirgū nerada būtisku ietekmi uz tirgus struktūras izmaiņām

Konkurences padome (KP), tirgus uzraudzībā pētot atšķirības starp ekspress jeb ērtības veikaliem un mazumtirdzniecības veikaliem, secina, ka ekspress veikalu ienākšana tirgū pašlaik nerada būtisku ietekmi uz mazumtirdzniecības tirgus struktūru kopumā, taču KP pauž bažas par lokālu ietekmi uz tirgus struktūru nākotnē.

Kopš 2018. gada divi lielākie mazumtirgotāji Latvijā SIA “RIMI Latvia” (RIMI) un SIA “Maxima Latvija” (MAXIMA) ir attīstījuši darbību ērtības veikalu sektorā, pastiprinot ietekmi ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū. KP uzraudzības mērķis bija izvērtēt RIMI un MAXIMA ekspress veikalu ietekmi uz pārējo konkurentu saimniecisko darbību un vienlaicīgi vērtēt šo veikalu paplašināšanās ietekmi uz kopējo ikdienas mazumtirdzniecības tirgu.

Izpētē iegūtā informācija liecina, ka RIMI un MAXIMA ekspress veikalu atvēršana pašlaik nerada ietekmi uz mazumtirdzniecības tirgus struktūru, jo starp ekspress veikaliem un lielveikaliem pastāv būtiskas formāta, pieejamības un preču klāsta atšķirības, un šie veikali ir nošķirami kā atsevišķs veikalu segments. Vienlaikus KP norāda uz bažām, kas saistītas ar  ekspress veikalu iespējamo paplašināšanos un agresīvāku cenu politikas veidošanu ekspress veikalos. KP ieskatā, šāda lielāko tirgus dalībnieku darbība var potenciāli ietekmēt konkurenci tirgū, jo klientu pāriešanas rezultātā mazie veikali var būt spiesti pārtraukt saimniecisko darbību.

Ekspress veikali neaizvieto ikdienas patēriņa preču veikalus

2020. gada septembrī KP veica aptauju par patērētāju ieradumiem ekspress veikalos, aptaujājot 102 respondentus, kuri ikdienā pārvietojas Rīgas centrālajā teritorijā.

Respondenti norāda, ka galvenokārt ekspress veikalos piedāvātā produkcija pilda tūlītēja izsalkuma remdēšanas funkciju ikdienas steigā, pircējiem mērķtiecīgi iegādājoties gatavas maltītes, saldumus, bezalkoholiskus dzērienus un citas preces, ko iespējams patērēt dienas gaitā. Patērētāji visbiežāk iegādājas tikai divas vai trīs preču vienības par kopējo summu, kas mazāka par 9,99 eiro.

Kā liecina KP veiktās aptaujas rezultāti, ekspress veikalos piedāvātais produktu klāsts nespēj pilnībā aizvietot ikdienas patēriņa preču veikalus vai lielveikalus un aizvietojamības pazīmes saskatāmas vien atsevišķās produktu grupās, piemēram, saldumi un uzkodas, gatavās maltītes.

Pieaug pieprasījums pēc ātrās iepirkšanās vietām

KP tirgus uzraudzībā papildus konstatēja, ka pēc RIMI un MAXIMA ekspress veikalu atvēršanas finansiālā ietekme uz citiem ērtību veikaliem, kas līdzvērtīgi sortimenta ziņā un pēc atrašanās vietas, bija nebūtiska. Tas liecina par pieaugošo pircēju pieprasījumu pēc ātrās iepirkšanās vietām, kur iespējams iegādāties ēdienu un dzērienus, ko patērēt “pa ceļam”.

Uzraudzības gaitā tika secināts, ka lielāko mazumtirgotāju RIMI un MAXIMA ienākšana ekspress veikalu sektorā, sniedzot patērētājiem jaunas iepirkšanās iespējas, nerada būtiskus šķēršļu konkurencei vai citas konkurences problēmas, kas būtiski ietekmētu ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgus struktūru.

Konkurences padomes komunikācijas speciāliste Paula Pērkone

Paula Pērkone

Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciāliste
paula.perkone [at] kp.gov.lv