Jaunumi

26. jūnijā Konkurences padome pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru SIA “Fortum Latvia” iegūst vienpersonisku kontroli pār SIA “BK Enerģija”, SIA “Energy&Communication” un SIA “Sprino”. Atļauja dota, jo apvienošanās rezultātā būtiski nemazināsies konkurence ietekmētajā tirgū.

SIA “Fortum Latvia”, SIA “BK Enerģija” un tās apakšuzņēmums SIA “Energy&Communication” ražo enerģiju koģenerācijas procesā jeb vienlaikus ražojot gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju. Tajā pašā laikā SIA “BK Enerģija” un SIA “Sprino” ražo siltumenerģiju arī šķeldas katlumājās.

Pamatojoties uz apvienošanās ziņojumā sniegto informāciju, apvienošanās dalībnieku darbība pārklājās siltumenerģijas ražošanā un piegādē, kā arī elektroenerģijas ražošanā un vairumtirdzniecībā. Kaut arī pārklājās to darbība elektroenerģijas ražošanas un vairumtirdzniecības tirgū obligātā iepirkuma ietvaros, KP šo tirgus padziļināti nevērtēja, jo  ietekme uz konkurenci ir nebūtiska.

Vērtējot siltumenerģijas ražošanas un piegādes tirgu, KP konstatēja, ka apvienošanās rezultātā ietekmētais tirgus ir siltumenerģijas ražošanas un piegādes tirgus Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklā. SIA “Fortum Latvia”, kas strādā Jelgavā, darbības teritorijas nepārklājas ar SIA “BK Enerģija”, SIA “Energy&Communication” un SIA “Sprino”. Tomēr pārklājās šo trīs uzņēmumu, kuri iepriekš savstarpēji konkurēja, piegādājot siltumu PAS “Daugavpils siltumtīkli” (DST), darbības teritorijas Daugavpilī.

Ar apvienošanās dalībniekiem tirgū konkurē pats DST, kas ražo un piegādā siltumenerģiju Daugavpils pilsētas centralizētajā siltumapgādes tīklā galapatērētājiem, aizņemot vairāk nekā 40 % kopēja tirgus. Tirgū darbību veic arī tādi nozīmīgi siltumenerģijas ražotāji, kā SIA “Cefus” un SIA “Latneftegaz”, SIA „Mamas D”, kuri to piegādā DST.

Apvienošanās dalībnieki un to konkurenti saražotās siltumenerģijas piegādes centralizētās siltumapgādes operatoram DST veic saskaņā ar noslēgtiem līgumiem, kas garantē to iespējas darboties tirgū un piegādāt siltumenerģiju DST ilgtermiņā par līguma cenu. Apvienošanās dalībnieku kopējā tirgus daļa pēc apvienošanās būs mazāka par DST tirgus daļu, veidojot vairāk nekā 30 %.

Apvienošanās rezultātā arī nevar tikt ietekmēts siltumenerģijas gala tarifs patērētājiem, jo to apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, izvērtējot ekonomiski pamatotās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu. Analizējot apvienošanās darījumu, KP ņēma vērā arī lielākā tirgus dalībnieka DST turpmākos attīstības plānus.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secināja, ka apvienošanās rezultātā nerodas un nenostiprinās apvienošanās dalībnieku dominējošais stāvoklis, kā arī netiek būtiski samazināta konkurence elektroenerģijas ražošanas un vairumtirdzniecības tirgū obligātā iepirkuma ietvaros un siltumenerģijas ražošanas un piegādes tirgū Daugavpils pilsētas centralizētajā siltumapgādes tīklā, līdz ar to apvienošanās ir atļaujama.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.