Apvienošanās

7. aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS “TAK investīcijas” iegūt kopīgu izšķirošu ietekmi pār SIA “Zaļā josta”. KP konstatēja, ka apvienošanās dalībnieki kā konkurenti darbojas izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu ražotāja paplašinātās atbildības apsaimniekošanas tirgū, kā arī ar apvienošanos vertikāli saistītos tirgos. Pēc papildus izpētes veikšanas KP lēma par apvienošanās atļaušanu, secinot, ka apvienošanās rezultātā nenostiprināsies AS “TAK investīcijas” dominējošais stāvoklis un netiks būtiski samazināta konkurence nevienā no ietekmētajiem tirgiem. 

AS “TAK investīcijas” ir holdingkompānija, kuras grupā ietilpstošo uzņēmumu galvenie darbības virzieni ir atkritumu apsaimniekošana, dzīvojamo māju apsaimniekošana, telpu uzkopšana, teritoriju uzturēšana, t.sk. ielu un autoceļu uzkopšana, ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvalde, notekūdeņu dūņu apsaimniekošana, iepakojuma ražotāju atbildības sistēmas administrēšana un namu apsaimniekošana. Uzņēmuma grupā ietilpst tādi uzņēmumi kā SIA “Clean R”, SIA “NĪA Grupa”, SIA “Enerģijas Risinājumi” un SIA “Brīvais kalns”.

Savukārt SIA “Zaļā josta” pamatdarbības veids ir ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas apsaimniekošanas organizēšana un uzturēšana izlietotajiem iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, videi kaitīgajām precēm un elektriskajām un elektroniskajām iekārtām. SIA “Zaļā josta” meitas sabiedrības ir SIA “Green Plastics”, SIA “Eko Energy” un SIA “Zaļais cikls”.

Apvienošanās ietekmē izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku un galda piederumu apsaimniekošanas tirgu, kā arī ar izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas vertikāli saistītos tirgus un no atkritumiem atdalītu otrreizējo materiālu tirdzniecības tirgu.

Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas tirgus

Izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas tirgū 2022. gadā darbojas pieci ražotāju atbildības sistēmas operatori, t.sk., apvienošanās dalībnieks SIA “Zaļā josta” un AS “TAK investīcijas” piederošs uzņēmums SIA “Eko Rija”. KP konstatēja, ka apvienošanās rezultātā tirgus koncentrācijas izmaiņas būs nelielas un apvienošanās rezultātā radušās tirgus daļu izmaiņas būs maznozīmīgas. Turklāt, lai arī konkrētajā tirgū nav daudz piegādātāju, tomēr tas patērētājiem nerada lielas grūtības pārorientēties uz citu piegādātāju, un ražotāju atbildības sistēmas ietvaros sniedzamiem pakalpojumiem pastāv augsta aizstājamības pakāpe. Tādējādi secināms, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas tirgus struktūra.

Ar izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu saistītie vertikālie tirgi

Analizējot informāciju par saistītajiem vertikālajiem tirgiem, KP secināja, ka starp izlietotā iepakojuma savācējiem un šķirotājiem ir četri ar apvienošanās dalībniekiem saistīti uzņēmumi – SIA “Zaļais cikls”, SIA “Clean R”, SIA “Vides resursu centrs” un SIA “Eko Energy”. Tā kā gandrīz viss izlietotā iepakojuma savākšanas un šķirošanas pakalpojums tiek sniegts tikai apvienošanās dalībniekiem, tad nepastāv bažas, ka pieaugs vertikāli saistīto uzņēmumu tirgus vara un pasliktināsies konkurences situācija tirgū. Tāpat tirgū darbojas daudz dalībnieku un tā rezultātā tirgus koncentrācija ir zema, kas nerada bažas par ietekmi uz konkurences situāciju vertikālajā tirgū. Savukārt attiecībā uz vertikāli saistīto pārstrādāšanas un reģenerācijas tirgu, KP konstatēja, ka tirgus ir plašāks nekā Latvijas teritorija un tajā darbojas no 80 līdz 90 dalībniekiem.

Līdz ar to KP secināja, ka ar apvienošanās dalībniekiem saistītajiem uzņēmumiem nav pietiekošas ietekmes un stimula, lai realizētu norobežošanu, un apvienošanās radītā ietekme uz konkurences situāciju ar apvienošanos saistītajos vertikālajos tirgos ir vērtējama kā zema.

No atkritumiem atdalīto otrreizējo materiālu tirdzniecības tirgus

Izvērtējot Valsts vides dienestā interneta vietnē www.vvd.gov.lv publiski pieejamo informāciju, KP secināja, ka Latvijā aktīvu darbību veic 98 atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki. No apvienošanā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem minētajā reģistrā ir reģistrēti SIA “Clean R” un SIA “Zaļais cikls”. Ņemot vērā, ka no atkritumiem atdalīto otrreizējo materiālu tirdzniecības tirgu pārstāvošie Latvijas uzņēmumi konkurē arī ar uzņēmumiem ārpus Latvijas, secināms, ka apvienošanās būtiski nesamazinās konkurenci no atkritumiem atdalīto otrreizējo materiālu tirdzniecības tirgū.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secināja, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, kurā darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.


Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama Konkurences padomes atļauja. Tādējādi Konkurences padome nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.