Apvienošanās Informācija presei

7.12.2023. Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS Signet Bank gūt izšķirošu ietekmi pār AS “LPB Bank”. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

Signet Bank AS darbojas banku pakalpojumu sniegšanas tirgū, t.i., uzņēmums nodarbojas finanšu un ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā arī korporatīvo finanšu un investīciju bankas pakalpojumu sniegšanu. Arī AS “LPB Bank” darbojas banku pakalpojumu sniegšanas tirgū, bet uzņēmuma saistītie uzņēmumi nodarbojas ar sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu, loģistiku, uzglabāšanu un noliktavu saimniecību, kravu iekraušanu un izkraušanu un, kā arī veic pārējās transporta palīgdarbības, īsteno arī jauno tehnoloģiju ieviešanu un attīstību Latvijas tirgū, kā arī ar dažāda veida tirdzniecību.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, kas norāda, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra un nemazināsies konkurence ietekmētajos tirgos Latvijā, kā arī to, ka Eiropas Centrālā banka ir izsniegusi atļauju darījuma norisei, KP secina, ka apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama Konkurences padomes atļauja. Tādējādi Konkurences padome nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu. Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā pieejama Konkurences padomes tīmekļvietnes sadaļā “Tirgus dalībnieku apvienošanās”.