Jaunumi

29. janvārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA „Kubit” iegūt netiešu izšķirošu ietekmi pār AS „Saldus Mežrūpniecība”. Atļaujošs lēmums pieņemts, jo konkurence ietekmētajos tirgos netiks būtiski samazināta.

SIA „Kubit” netiešā veidā pieder 44% AS „Saldus Mežrūpniecība” akciju, savukārt darījuma rezultātā uzņēmums no SIA „Juridiskais birojs „Merkants”” iegādāsies papildu 27% balsstiesīgo akciju, tādējādi iegūstot kontroli pār 71% AS „Saldus Mežrūpniecība” akciju.

KP lēmumā secina, ka apvienošanās rezultātā ietekmētajos tirgos – mežsaimniecības tirgū un koksnes resursu iegūšanas tirgū Latvijā, kā arī zāģbaļķu realizācijas tirgū, papīrmalkas realizācijas tirgū, celulozes šķeldas realizācijas tirgū un zāģmateriālu realizācijas tirgū ārpus Latvijas – konkurence netiks būtiski samazināta. Apvienotajam uzņēmumam neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis, kā arī tirgus struktūra nemainīsies un koncentrācija būtiski nepalielināsies.

Vertikālā tirgus struktūra netiks ietekmēta, jo starp SIA „Kubit” un AS „Saldus Mežrūpniecība” jau pirms darījuma noslēgšanas pastāvēja cieša sadarbība. Tāpat, ņemot vērā, ka vairāki ietekmētie tirgi konkurē starptautiski, apvienošanās horizontālā ietekme nav būtiska. Vienlaikus vairākos ietekmētajos tirgos darbojas AS „Latvijas valsts meži”, kas ir spēcīgs tirgus līderis un spēj kompensēt varbūtēju apvienotajam tirgus dalībniekam radušos tirgus varu.

Apvienošanās gadījumā barjeras jaunu konkurentu ienākšanai konkrētajos tirgos netiks radītas, secina KP. Par galveno barjeru atzīstams ievērojamu sākotnējo investīciju apjoms, kurš nepieciešams ražošanas līdzekļu iegādei un darbības uzturēšanai, tomēr barjera nav nepārvarama uzņēmumiem ar pieejamiem lieliem finanšu resursiem.

Vienlaikus KP norāda, ka zāģmateriālu realizācijas tirgū pastāv asa konkurence un jaunajam uzņēmumam, apvienojot resursus, būs iespēja uzlabot konkurētspēju pasaules tirgos.

KP lēmums