Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

15. oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru SIA “EfTEN Plaza” iegūst izšķirošu ietekmi pār SIA “Jaunā Teika offices” un SIA “Jaunā Teika Ausma”. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

SIA “EfTEN Plaza” ir tikko dibināta sabiedrība šīs apvienošanās īstenošanai. Tās plānotais pamatdarbības veids ir biroju un pasākumu telpu iznomāšana. Ar SIA “EfTEN Plaza” saistītas sabiedrības sniedz plašu piedāvājumu biroju, tirdzniecības un industriālo telpu nomai. Savukārt SIA “Jaunā Teika offices” un SIA “Jaunā Teika Ausma” iznomā biroju un pasākumu telpas tām piederošajās “Valters”, “Henrihs”, “Teodors”, un “Ausma” biroju ēkās.

Izvērtējot tirgus dalībnieku sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.


Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.