Apvienošanās Informācija presei

21.11.2023. Konkurences padome pieņēma lēmumu atļaut SIA “CENTRĀLĀ LABORATORIJA” iegūt izšķirošu ietekmi pār laboratorisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu SIA “NMS Laboratorija”. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

SIA “CENTRĀLĀ LABORATORIJA” un tās saistītās sabiedrības darbojas gan ar veselības aprūpi saistītās jomās, gan ar veselības aprūpi nesaistītās jomās, piemēram, tirgus un sabiedriskās domas izpēte, veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe, nekustamo īpašumu izīrēšana un pārvaldīšana, uzskaite, grāmatvedība, audits un revīzijas pakalpojumi, konsultēšana nodokļu jautājumos, celtniecība un remontdarbi, starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu, sauszemes transporta palīgdarbības. Vienlaikus SIA “CENTRĀLĀ LABORATORIJA” darbojas laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu jomā. Savukārt SIA NMS Laboratorija nodarbojas ar laboratorisko izmeklējumu pakalpojumu sniegšanu.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama Konkurences padomes atļauja. Tādējādi Konkurences padome nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu. Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā pieejama Konkurences padomes tīmekļvietnes sadaļā “Tirgus dalībnieku apvienošanās”.