Jaunumi

10. septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA „CEMEX” iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA „Rudus”. KP lēmumā secina, ka apvienošanās rezultātā konkurence ietekmētajos tirgos netiks samazināta, kā arī neradīs vai nenostiprinās SIA „CEMEX” dominējošo stāvokli.

Pašlaik SIA „CEMEX” pieder smilts-grants atradne „Kļaviņi”, kā arī izstrādes tiesības atradnē „Krūziņi”. Pēc darījuma īstenošanas uzņēmums iegūs izšķirošu ietekmi pār diviem SIA „Rudus” piederošajiem karjeriem Talsu apkārtnē – „Karpati” un „Kurzeme”, kas ir lielākā smilts-grants atradne Latvijā –, kā arī iegūs izstrādes tiesības četros karjeros.

Izvērtējot apvienošanās darījumu, KP nesaskata būtisku ietekmi uz konkurenci smilts-grants iegūšanas tirgū, jo to atradņu tuvumā, kuras iegūs SIA „CEMEX”, atrodas vairākas citas smilts-grants atradnes ar lieliem krājumiem. Tāpat arī transportbetona tirgū konkurentiem saglabāsies alternatīvas iespējas smilts-grants iegādei. Vienlaikus KP secina, ka cementa ražošanas un izplatīšanas tirgū un granīta izplatīšanas tirgū konkurencei kaitējums netiks nodarīts.

SIA „CEMEX” apvienošanās ziņojumā norāda, ka darījuma mērķis ir uzlabot uzņēmuma iespējas iegūt izejvielas betona ražošanai un tādējādi attīstīt biznesu Baltijā.

100% SIA „CEMEX” kapitāldaļu pieder Nīderlandē reģistrētai holdinga sabiedrībai, un tā galvenie darbības veidi ir kaļķa, ģipša, cementa un betona ražošana, kā arī smilts un smilts-grants ieguve.