Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

27.06.2024. Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut uzņēmumam SIA Baltic Gas Solutions iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE”. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

SIA Baltic Gas Solutions ir jaundibināts uzņēmums, kas dibināts apvienošanās vajadzībām un ietilpst AVH Grupp AS uzņēmumu grupā (AVH grupa). AVH grupas uzņēmumu darbība galvenokārt ir saistīta ar enerģētiku, metāla virsmu apstrādi, sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu, metālu vairumtirdzniecību un izdevējdarbību. 2023. gadā AVH grupa ir veikusi komercdarbību arī Latvijā, galvenokārt darbojoties dabasgāzes vairumtirdzniecības tirgū un piedāvājot gala lietotājiem iegādāties elektroenerģiju, kā arī ar to saistītos risinājumus, piemēram, sniedzot elektroauto uzlādes pakalpojumus. Tostarp AVH grupas sabiedrības ir veikušas atsevišķus sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) pārdošanas darījumus, taču to apjoms ir niecīgs.

Savukārt, SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” pamatdarbība ir SNG vairumtirdzniecība un tās produktu mazumtirdzniecība. Uzņēmumam pieder SNG uzpildes staciju tīkls Latvijā un sašķidrinātās gāzes iepildīšanas un uzglabāšanas bāzes Rīgā, Valmierā, Ventspilī un Daugavpilī. KP norāda, ka visi apvienošanās dalībnieki Latvijas teritorijā darbojas SNG vairumtirdzniecības tirgū.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka šobrīd abu uzņēmumu apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence ietekmētajos tirgos Latvijā, tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Papildus KP ir vērsusi SIA Baltic Gas Solutions uzmanību uz sankcijām, kas stāsies spēkā 2024. gada nogalē, radot būtiskas izmaiņas visā SNG vairumtirdzniecības tirgū un piegādē Latvijas teritorijā. Līdz sankciju spēkā stāšanās brīdim būtiskākais SNG gāzes piegādes avots ir Krievijas Federācija, piegādājot SNG, galvenokārt pa dzelzceļu, kas no sankciju spēkā stāšanās vairs nebūs iespējams. Lai nodrošinātu Latvijas patērētājiem nepieciešamo SNG daudzumu, tirgus dalībniekiem būs jāmeklē alternatīvi piegādes avoti un loģistikas risinājumi.

Ievērojot minēto, pēc apvienošanās būtiski pieaugs SIA Baltic Gas Solutions rīcībā nonākušā Rīgas brīvostas teritorijā esošā SNG termināla nozīmīgums, iespējams, radot nākotnē šim uzņēmumam būtisku pozīciju SNG tirgū. Minētie apstākļi liecina, ka pēc sankciju stāšanās spēkā, 2024. gada nogalē var izveidoties SIA Baltic Gas Solutions dominējošais stāvoklis SNG piegādes un vairumtirdzniecības tirgū, kā arī kurināmā un autogāzes piegādes un vairumtirdzniecības tirgos Latvijā. Turklāt tuvāko konkurentu tirgus daļas ir prognozējamas būtiski mazākas.

Konkurences likuma (KL) 13. pants paredz aizliegumu dominējošā stāvoklī esošam tirgus dalībniekam ļaunprātīgi izmantot šo tirgus varu. Priekšnoteikums KL 13. panta pirmās daļas piemērošanai ir tirgus dalībnieka atrašanās dominējošā stāvoklī, kas ir tirgus dalībnieka ekonomisks stāvoklis konkrētajā tirgū, ja šis dalībnieks spēj ievērojami kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū pietiekami ilgā laika posmā, darbojoties pilnīgi vai daļēji neatkarīgi no konkurentiem, klientiem, piegādātājiem vai patērētājiem.