Jaunumi

28. maijā Konkurences padome (KP) atļāva degvielas mazumtirgotājiem SIA „East-West Transit” un SIA „Gotika Auto” vienoties par savstarpēju klientu lojalitātes karšu pieņemšanu abu uzņēmumu degvielas uzpildes stacijās. Vienošanās atļauta, jo tā sniegs ieguvumus gan patērētājiem, gan abiem uzņēmumiem, palielinot to konkurētspēju benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū.

SIA „East-West Transit” un SIA „Gotika Auto” vienošanās ļaus abu degvielas tirgotāju klientiem, iegādājoties degvielu abu vienošanās dalībnieku degvielas uzpildes stacijās, izmantot uzņēmumu degvielas vai lojalitātes kartes. Vienošanās mērķis ir paplašināt abu uzņēmumu klientiem pieejamo degvielas uzpildes staciju pārklājumu Latvijā, kā arī palielināt SIA „East-West Transit” un SIA „Gotika Auto” konkurētspēju, tajā skaitā sniedzot iespēju abiem uzņēmumiem kopīgi piedalīties konkursos par degvielas piegādi Latvijā.

Vienošanās dalībnieki veiks informācijas apmaiņu par sadarbības partnera klientam realizēto degvielu tādā apjomā, kas nepieciešams vienošanās īstenošanai, tomēr tas neierobežos cenu konkurenci, jo abiem uzņēmumiem pastāvēs cenu noteikšanas brīvība, ņemot vērā individuālo biznesa stratēģiju.

Vienlaikus vienošanās būs ieguvums patērētājiem, jo klientiem būs iespēja izmantot piešķirtās atlaides lielākā skaitā degvielas uzpildes staciju un plašākā Latvijas teritorijā. Tāpat vienošanās veicinās abu uzņēmumu attīstību un konkurētspēju, tirgū palielinot to degvielas tirgotāju skaitu, kas spēj piedāvāt savus pakalpojumus ievērojamā Latvijas teritorijā, konkurējot ar lielākajiem degvielas tirgotājiem un uzlabojot konkurences situācija tirgū kopumā.

SIA „Gotika Auto” tirgus daļa Latvijā 2014. gadā bija mazāka par 5%, savukārt SIA „East-West Transit” – mazāka par 10%.

KP jau iepriekš ir vērtējusi SIA „East-West Transit” un citu degvielas mazumtirgotāju vienošanās par savstarpēju klientu apkalpošanu degvielas uzpildes stacijās. KP secina, ka atļautās sadarbības vienošanās tiek īstenotas tikai starp konkrētā darījumā iesaistītajām pusēm, un katram nākošajam darījuma partnerim iepriekš noslēgtās vienošanās nav saistošas, tādējādi tiek saglabāta vienošanās dalībnieku savstarpējā konkurence.

KP lēmums