Jaunumi

10. jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru SIA ”GABRIĒLA” iegūst tiešu izšķirošu ietekmi pār SIA “LARS LIMITED”. Atļauja dota, jo apvienošanās rezultātā būtiski nemazināsies konkurence ietekmētajos tirgos.

Abi apvienošanās dalībnieki darbojas ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū ar preču zīmi “top!”, un tie ir SIA “IEPIRKUMU GRUPA” biedri. SIA “GABRIĒLA” veikali atrodas Kurzemes un Pierīgas reģionos, savukārt SIA “LARS LIMITED” veikali – Vidzemes reģionā. Apvienošanās rezultātā mainīsies SIA “LARS LIMITED” īpašnieks.

KP veiktais vērtējums attiecās uz ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgu un ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgu. KP secināja, ka pieaugot SIA “GABRIĒLA” iepirkumu apjomam, konkurence ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgū būtiski nemainīsies, jo jau līdz šim abu uzņēmumu būtisks iepirkumu apjoms tika organizēts centralizēti apvienības SIA “IEPIRKUMU GRUPA” ietvaros. Savukārt apvienošanās dalībnieku saimnieciskā darbība ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū nepārklājas nevienā ģeogrāfiskajā teritorijā, līdz ar to apvienošanās šajās teritorijās nerada koncentrācijas izmaiņas.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā Latvijā nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ikdienas patēriņa preču iepirkuma tirgū. Līdz ar to apvienošanās ir atļaujama.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.