Jaunumi

4. jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru Enefit Green AS iegūst izšķirošu ietekmi pār Nelja Energia AS, iegādājoties tās kapitāldaļas 100% apmērā. Atļauja dota, jo apvienošanās rezultātā būtiski nemazināsies konkurence ietekmētajā tirgū.

Abi apvienošanās dalībnieki ir reģistrēti Igaunijā un pastarpināti Latvijā tiem pieder un to pārvaldībā atrodas biomasas koģenerācijas spēkstacijas, kas ražo siltumenerģiju un elektroenerģiju – Enefit Green AS Valkā pieder SIA “Enefit Power and Heat Valka” un Nelja Energia AS pieder meitas sabiedrība SIA “Technological Solutions” Brocēnu novadā. Enefit Green AS pieder koncernam Eesti Energia AS, kas ir Igaunijas valstij piederošs starptautisks enerģētikas nozares uzņēmums.

Abu uzņēmumu darbība Latvijā pārklājas tikai elektroenerģijas ražošanas un vairumtirdzniecības tirgū. Savukārt minēto biomasas koģenerācijas spēkstaciju siltumapgādes teritorijas nepārklājas, līdz ar to uzņēmumi darbojas dažādos ģeogrāfiskajos siltumenerģijas ražošanas un piegādes tirgos. Izpētes laikā KP secināja, ka apvienošanās dalībnieku kopējais tirgus apjoms elektroenerģijas ražošanas un vairumtirdzniecības tirgū ir neliels, tāpēc Nelja Energia AS īpašnieku maiņa nerada būtiskas izmaiņas ietekmētajā tirgū.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā Latvijā būtiski nemainīsies elektroenerģijas ražošanas un vairumtirdzniecības tirgus struktūra, būtiski nemazināsies konkurence, kā arī neizveidosies vai nenostiprināsies kāda tirgus dalībnieka dominējošais stāvoklis ietekmētajā tirgū. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.