Jaunumi

29. maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut apvienošanos, ar kuru VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) iegūst izšķirošu ietekmi pār Seesam Insurance AS Latvijas filiāli (Seesam Latvija). Atļauja dota, jo KP izvērtējums liecina, ka apvienošanās neradīs būtisku konkurences apdraudējumu ietekmētajā obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļu apdrošināšanas jeb OCTA tirgū, kur turpinās darboties astoņi tirgus dalībnieki.

VIG ir viena no lielākajām korporācijām Eiropā, kas savu darbību veic 25 valstīs. Uzņēmums darbojas gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas tirgū, kamēr Seesam Latvija darbojas tikai nedzīvības apdrošināšanas tirgū, tādēļ KP secina, ka apvienošanās rezultātā tiks ietekmēts nedzīvības apdrošināšanas tirgus, konkrētāk – OCTA tirgus.

Konkurences tiesības paredz, ja uzņēmuma tirgus koncentrācija nepārsniedz 25 %, tad tā netraucē efektīvu konkurenci. Lai arī apvienošanās izvērtējums liecina, ka pēc darījuma īstenošanas tirgus koncentrācija OCTA segmentā pārsniegs šo līmeni, tomēr, iegādājoties Seesam Latvija, VIG pozīcija tirgū būtiski nemainās. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka šādu pašu tirgus daļu, ko VIG iegūs ar pārņemto uzņēmumu, apdrošinātājs pēdējo trīs gadu laikā ir zaudējis, tādējādi nenotiks tāds tirgus apjoma palielinājums, ko nevarētu iegūt konkurenti, aktīvi plānojot un veicot savu darbību.

KP vērš uzmanību – lai arī tirgū pastāv negatīvs fons ar OCTA cenu būtisku pieaugumu pēdējo gadu laikā, konkrētā apvienošanās nerada un nenostiprina VIG dominējošo stāvokli, kā arī netiek būtiski samazināta konkurence OCTA apdrošināšanas tirgū Latvijas teritorijā. Apdrošināšanas pakalpojumu tirgū joprojām turpinās darboties astoņi neatkarīgi pakalpojuma sniedzēji. Līdz ar to konkrētais apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.