Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

09.02.2023. Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par AS “MAAG GRUPP” vienpersoniskas izšķirošās ietekmes iegūšanu pār AS “HKScan Estonia”, UAB “HKScan Lietuva” un AS “HKScan Latvia”. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu

AS “MAAG GRUPP’’ tieši un netieši pieder vairākas komercsabiedrības, kuru galvenie komercdarbības virzieni ir piena produktu ražošana un pārdošana (Igaunijā, Latvijā), gaļas produktu un gaļas izstrādājumu ražošana un pārdošana (Igaunijā, Somijā, Polijā, Lietuvā), transporta pakalpojumi, nekustamā un intelektuālā īpašuma pārvaldīšana. Savukārt HKScan Baltijas koncernā ietilpst sekojošas sabiedrības - AS „HKScan Estonia“, UAB „HKScan Lietuva“, kā arī AS „HKScan Latvia“. Šo sabiedrību darbība ietver gaļas pārstrādi, gaļas produktu un izstrādājumu ražošanu un vairumtirdzniecību. To ražotās preces tiek tirgotas Baltijas valstīs un arī citās ES valstīs. Latvijā saimniecisko darbību veic AS „HKScan Latvia“ (gaļas pārstrāde, gaļas produktu un gaļas izstrādājumu ražošana un vairumtirdzniecība) un AS „HKScan Estonia“ (gaļas izstrādājumu vairumtirdzniecība).

Tādejādi apvienošanās dalībnieku apvienošanās rezultātā tiek ietekmēts gaļas produktu un gaļas izstrādājumu ražošana un vairumtirdzniecības tirgus. Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis ietekmētajos tirgos Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama Konkurences padomes atļauja. Tādējādi Konkurences padome nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu. Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā pieejama Konkurences padomes tīmekļvietnes sadaļā “Tirgus dalībnieku apvienošanās”.