Apvienošanās Jaunumi

9. oktobrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA “KOOL LATVIJA” mātes uzņēmumam AS “AQUA MARINA” iegādāties  un izmantot tiesības pārvaldīt kopā vairāk kā 50 SIA “EAST-WEST TRANSIT” un SIA “Naples” aktīvus – galvenokārt degvielas uzpildes stacijas, kas strādā ar “Latvijas Nafta” zīmolu.  Šie aktīvi galvenokārt tiks izmantoti degvielas mazumtirdzniecībā. KP konstatēja, ka apvienošanās samazinās konkurenci tikai degvielas mazumtirdzniecības tirgū Rūjienā, tāpēc AS “AQUA MARINA” atteicās no degvielas uzpildes stacijas iegādes šajā pilsētā, un apvienošanās tika atļauta.

AS “AQUA MARINA” un tās saistīto uzņēmumu darbība Latvijas teritorijā ir saistīta ar degvielas (benzīna un dīzeļdegvielas) mazumtirdzniecību, kā arī ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību. AS “AQUA MARINA” un tās īpašniekiem pieder Igaunijas uzņēmums AS “OLEREX”, kurš arī veic degvielas mazumtirdzniecību. Savukārt SIA “EAST WEST TRANSIT” un SIA “Naples” uzņēmumu un to saistīto uzņēmumu saimnieciskā darbība ir saistīta ar degvielas mazumtirdzniecību degvielas uzpildes stacijās, degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecību. Tādejādi apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas degvielas mazumtirdzniecības tirgū.

KP lietas izpētes gaitā, izvērtējot konkurences apstākļus ietekmētajos tirgos – lokālajos, Rīgas pilsētā un Latvijā kopumā, KP secināja, ka šajos tirgos darbojas vairāki konkurenti jeb citas degvielas uzpildes stacijas. Turklāt apvienošanās dalībnieku tirgus daļas šajos tirgos ir mazākas nekā konkurentiem. Lielākoties viena autoceļa ietvaros apvienošanās dalībnieku darbības tieša pārklāšanās nenotiek vai arī pārklāšanās ietekme ir nenozīmīga. Līdz ar to KP secināja, ka apvienošanās neradīs būtiskas sekas lielākajā daļā apskatīto konkrēto tirgu.

Izņēmumu radīja konkurences apstākļu izvērtējums Rūjienas pilsētas tirgū. Tika secināts, ka šajā tirgū pēc apvienošanās darbosies tikai divi tirgus dalībnieki kopā trijās degvielas uzpildes stacijās, no kuriem divas degvielas uzpildes stacijas strādā ar “KOOL” zīmolu. Uzņēmuma tirgus daļa lielākajā daļā no apskatītajiem tirgus segmentiem pārsniegtu 50 %, kas norāda, ka apvienošanās rezultātā var izveidoties AS “AQUA MARINA” dominējošais stāvoklis. Patērētājiem nebūs pietiekamas izvēles iespējas degvielas iegādē. Līdz ar to KP secināja, ka apvienošanās var radīt būtiskas sekas konkurencei Rūjienas pilsētā.

Ņemot vērā iespējamās negatīvās sekas konkurencei Rūjienas tirgū un vienlaikus “AQUA MARINA” piedāvāto risinājumu – neiegādāties Rūjienas degvielas uzpildes staciju, KP secina, ka ar šādu risinājumu varētu tikt novērstas apvienošanās negatīvās sekas konkurencei Rūjienas tirgū, tāpēc apvienošanās atļauta.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama KP atļauja. Tādējādi KP nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētāji cieš ilgtermiņā, jo tiem tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.