Jaunumi

25. septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par dalību aizliegtā vienošanā sodīt četrus AS “Latvenergo” publiskā iepirkuma pretendentus – SIA „E Būvvadība”, SIA “Remontbūve”, SIA “Eirotransmet” un SIA „Eirobūvmetāls”. Uzņēmumiem kopumā tika piemērots naudas sods 98’067,82 eiro apmērā.

KP izmeklēšanu uzsāka pēc AS “Latvenergo” iesnieguma par iespējamu aizliegtu vienošanos uzņēmuma organizētajā sarunu procedūrā „Patvertnes demontāža Koka balstu ražotnē”. Lietas izpētes laikā KP secināja, ka vienīgie iepirkuma pretendenti – SIA „E Būvvadība”, SIA “Remontbūve”, SIA “Eirotransmet” un SIA „Eirobūvmetāls” – bija izveidojuši divas savstarpēji nesaistītas karteļu grupas. Proti, informācijas apmaiņa par dalību iepirkumā notikusi starp (1) SIA „E Būvvadība” un SIA “Remontbūve”, kā arī starp (2) SIA “Eirotransmet” un SIA „Eirobūvmetāls”.

KP atgādina – ja uzņēmumi patiesu konkurenci aizstāj ar konkurences imitāciju, iepirkuma rīkotājs tiek maldināts par reālo tirgus situāciju, kā arī nesaņem tos ieguvumus, ko sniedz uzņēmumu sāncensība. Veicot informācijas apmaiņu par plānoto dalību iepirkumā un šīs dalības nosacījumiem, patiesa konkurence nav iespējama. Šāda rīcība ir uzskatāma par karteļa vienošanos, kas ir īpaši smags konkurences tiesību pārkāpums.

Lietas izpētes laikā SIA „E Būvvadība” izmantoja Iecietības programmas iespēju pieteikties uz naudas soda samazinājumu, atklājot informāciju par to, kā īstenota aizliegta vienošanās. Par sadarbošanos ar KP iestāde pieņēma lēmumu uzņēmumam samazināt naudas soda apmēru par 50%.

Attiecīgi uzņēmumiem piemēroti šādi naudas sodi: SIA “Remontbūve” – 47'814,62 eiro, SIA “Eirobūvmetāls” – 23'967,14 eiro, SIA “E Būvvadība” – 20'747,66 eiro, savukārt SIA “Eirotransmet” – 5'538,40 eiro.

Vienlaikus lietas izpētes laikā SIA “Eirotransmet” un SIA „Eirobūvmetāls” par KP amatpersonu kavēšanu inspekcijas laikā iekļūt uzņēmuma telpās tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli un tika piemērots attiecīgi 3000 eiro un 4000 eiro naudas sods.