Jaunumi

11. maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt četrus apsardzes pakalpojumu sniedzējus – SIA “Bruks”, SIA RK “Nivios-LTD”, SIA “Puma” un SIA “Lat Jur Fin” – par ilgstošas un sistemātiskas aizliegtas vienošanās īstenošanu publiskajos iepirkumos. Par konkurences tiesību normu pārkāpumu uzņēmumiem kopumā piemērots naudas sods 78 544 eiro apmērā.

KP lietas izpēti uzsāka pēc VAS “Valsts nekustamie īpašumi” iesnieguma, kurā uzņēmums norādīja uz iespējamām sakritībām pretendentu piedāvājumos tā rīkotajā publiskajā iepirkumā. KP konstatēja, ka laika posmā vismaz no 2011. līdz 2016. gadam četri uzņēmumi bija saskaņojuši savas darbības kopumā astoņos iepirkumos par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu – vienā VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, vienā SIA “Rīgas 1.slimnīca”, divos Rīgas Tehniskās universitātes un četros Latvijas Universitātes iepirkumos.

Lietas izpētes laikā KP konstatēja, ka SIA RK “Nivios-LTD”, SIA “Puma” un SIA “Lat Jur Fin” vai nu iesniedza piedāvājumus, kurus bija sagatavojis SIA “Bruks”, vai arī piedalījās piedāvājumu izstrādē, nosūtot savus piedāvājumus SIA “Bruks”. Saskaņoto darbību rezultātā pasūtītāji nesaņēma konkurējošus piedāvājumus un tika maldināti par patiesajiem konkurences apstākļiem.

Par konkurences kropļošanu, īstenojot aizliegtu vienošanos, KP piemēroja šādus naudas sodus: SIA “Bruks” 29 250 eiro, SIA RK “Nivios-LTD” 39 676 eiro, SIA “Puma” 3250 eiro un SIA “Lat Jur Fin” – 6368 eiro apmērā.