Jaunumi

2.aprīlī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par monopolstāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu sodīt autortiesību kolektīvā pārvaldījuma biedrību AKKA/LAA, piemērojot tai sodu Ls 45 646 apmērā. AKKA/LAA mazajiem un vidējiem veikaliem un pakalpojumu sniedzējiem par mūzikas atskaņošanu apmeklētājiem domātās telpās piemērojusi tarifu, kas ir ievērojami augstāks par līdzīgiem tarifiem ne vien Lietuvā un Igaunijā, bet arī vairumā citu ES dalībvalstu.

Latvijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem par mūzikas atskaņošanu telpās, kas nepārsniedz 300 m2, jāmaksā vismaz divtik vairāk kā līdzīgiem uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā – valstīs ar līdzīgu tautsaimniecību un iedzīvotāju labklājību. Tarifi Igaunijā ir ievērojami zemāki visiem uzņēmumiem, savukārt Lietuvā mazāk jāmaksā visiem uzņēmumiem, kuru platība nepārsniedz 850 m2, bet lielākajiem tarifs ir nedaudz augstāks nekā Latvijā.

Savukārt, salīdzinot ar vidējo tarifu līmeni ES dalībvalstīs, redzams, ka Latvijā uzņēmumiem atkarībā no to lieluma par mūzikas atskaņošanu ir jāmaksā par 50-100% vairāk. Salīdzinājumu starp ES dalībvalstīm KP veica, izmantojot pirktspējas paritātes indeksu, kas ļauj objektīvi salīdzināt valstis, kuru iedzīvotājiem ievērojami atšķiras ienākumu līmenis.

Īpaši netaisnīgus tarifus AKKA/LAA piemēroja mazākajiem un vidējiem uzņēmumiem, tāpēc pārkāpuma rezultātā tie tika nostādīti nevienlīdzīgā situācijā ar lielākajiem konkurentiem. Turklāt, tā kā tirgotāji savus izdevumus ietver pārdodamo preču cenās, pārmēru augstie tarifi būtībā radīja papildu izdevumus patērētājiem.

AKKA/LAA ir vienīgā organizācija Latvijā, pie kuras var vērsties tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji, lai iegūtu tiesības atskaņot mūziku apmeklētājiem domātās telpās. Tā kā AKKA/LAA pārstāv gan Latvijas, gan ārvalstu autorus, turklāt ar pārmēru augstajiem tarifiem samazina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju ārvalstu tirgos, ar lēmumu KP atzinusi, ka noticis gan Latvijas Konkurences likuma, gan Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpums.

Pirmo reizi KP konstatēja, ka AKKA/LAA ļaunprātīgi izmanto savu tirgus varu, 2008.gada nogalē. Toreiz KP secināja, ka gada maksa par muzikālo darbu publisko izpildījumu Latvijā ir vairākas reizes augstāka nekā Lietuvā un Igaunijā, un AKKA/LAA  piemēroto tarifikācijas sistēmu, kuras pamatā ir mūzikas lietotāju iedalījums grupās pēc ģeogrāfiskā principa, atzina par nepamatotu. Pēc KP lēmuma AKKA/LAA tarifikācijas principus mainīja.

Autoratlīdzības tarifi par muzikālo darbu izmantojumu veikalos un klientu apkalpošanas zālēs Baltijas valstīs.

Ls/gadā atkarībā no platības, kurā atskaņo mūziku

 

Baltijas valstu tarifu salīdzinājums, ņemot vērā pirktspējas paritātes indeksu un IKP.

Ls gadā atkarībā no platības, kurā atskaņo mūziku

0% atzīme norāda uz vidējo cenu ES dalībvalstīs.
Tāpēc, piemēram, Igaunijas cenas, lai arī absolūtos skaitļos, palielinoties platībai m2, pieaug, attiecībā pret vidējām ES cenām samazinās.

 

ES dalībvalstu tarifu salīdzinājums, ņemot vērā pirktspējas paritātes indeksu un IKP.

Ls gadā atkarībā no platības, kurā atskaņo mūziku

 

Pēc KP lēmuma AKKA/LAA jānovērš konstatētais pārkāpums. Tas nozīmē, ka AKKA/LAA jāpārskata tarifu sistēma un jāizveido tādi tarifi, kas nav pārmērīgi .
AKKA/LAA ir tiesības KP lēmumu pārsūdzēt, tomēr tas neatceļ pienākumu izbeigt konstatēto pārkāpumu. AKKA/LAA varēs turpināt piemērot šobrīd esošos tarifus vien tad, ja tiesa atzītu KP lēmumu par nepareizu.

Ko darīt uzņēmumiem, kas pārmaksājuši
Uzņēmumiem, kas līdz šim pārmaksājuši par mūzikas publisku atskaņošanu, ir tiesības vērsties tiesā un prasīt zaudējumu atlīdzību. Šādas prasības var sniegt arī uzņēmumu apvienības, piemēram, asociācijas, kam vieglāk nodrošināt pārstāvību tiesā.

KP 02.04.3012. lēmums (.pdf)

KP 01.12.2008. lēmums (.pdf)