Jaunumi

Izmantojot "Nordic-Baltic mobility programme for public administration" finansiālo atbalstu, Latvijas Konkurences padomes pārstāvji devās pieredzes apmaiņā pie Somijas un Zviedrijas konkurences uzraudzības iestādēm, lai stiprinātu iesaistīto iestāžu iespējas cīņā ar karteļiem, kā arī veicinātu turpmāko sadarbību starp konkurences uzraugiem.

Tiekoties ar kolēģiem, projekta ietvaros tika aplūkoti visi karteļu apkarošanas posmi – pārkāpumu atklāšana, izmeklēšana un prevencija – un meklēti labākie risinājumi efektīvam un profesionālam konkurences uzraugu darbam. Vienlaikus Latvijas, Somijas un Zviedrijas konkurences uzaugi vienojās par ciešāku turpmāku sadarbību tirgu uzraudzībā.

Karteļi un citas aizliegtas vienošanās ir rūpīgi slēpti un grūti atklājami pārkāpumi, tāpēc konkurences uzraudzības iestādēm visā pasaulē jāmeklē arvien jauni risinājumi, lai šos pārkāpumus atklātu un aizsargātu sabiedrību no karteļu radītā kaitējuma. Uzņēmējdarbība arvien biežāk nav tieši saistīta ar nacionālo valstu robežām, tādējādi arī konkurences tiesību pārkāpumi tiek īstenoti starptautiskā vidē. Apzinoties ekonomisko realitāti, dažādu valstu konkurences uzraugu sadarbība kļūst arvien būtiskāka.