Jaunumi

Konkurences padome (KP) pagarinājusi iespēju līdz 11. maijam uzņēmējiem piedalīties aptaujā un atklāt, ar kādām uzņēmējdarbības barjerām vai konkurentu negodprātīgu rīcību, kas traucē sekmīgai darbībai tirgū, savā darbībā ir saskārušies.

Uzņēmēju viedoklis par situāciju nozarē KP ir būtisks, lai spētu identificēt esošus un potenciālus konkurences pārkāpumus un kropļojumus, kas kavē uzņēmējdarbības sekmīgu attīstību Latvijā. Tieši uzņēmēji ir tie, kas ikdienā veido konkurences vidi un saskaras ar izmaiņām normatīvajos aktos un citu uzņēmēju rīcību, tāpēc ir spējīgi identificēt nozares problemātiku vai negodprātīgu citu tirgus dalībnieku rīcību.

Lai savlaicīgi atklātu un novērstu konkurences ierobežojumus, piemēram, normatīvā regulējuma nepilnības, konkurentu negodīgu rīcību, publisku personu darbības un lēmumus u.tml., kas apgrūtina uzņēmējdarbību, KP aicina uzņēmējus par šīm problēmām ziņot.

KP garantē Jūsu atbilžu anonimitāti. Aptaujas ietvaros iegūtā informācija var tikt publiskota tikai apkopotā veidā, neatklājot atbildes sniedzēju identitāti. Aptuvenais paredzamais anketas aizpildīšanai nepieciešamais laiks – septiņas minūtes.

Saite uz aptaujas anketu