Jaunumi

Šodien, 12. novembrī, aprit 23. gadskārta konkurences uzraudzībai Latvijā. 

Konkurences tiesības vēsturiski ir iedalāmas vairākos posmos. Pēc Latvijas neatkarības iegūšanas tika pieņemts jauns likums un izveidota Monopoldarbības uzraudzības komiteja. Laikā, kad brīva tirgus ekonomika un tās pamatā esošais privātīpašums vēl tikai veidojas, jaunā iestāde darbojās kā ekonomikas ombuds, strādājot ar visplašāko jautājumu spektru, kas neizbēgami rodas situācijā, kad vēl tikai tiek veidoti sadarbības principi starp iedzīvotājiem, uzņēmējiem un valsti.

1998. gadā stājas spēkā Konkurences likums, un uz komitejas bāzes tiek izveidota jauna institūcija - Konkurences padome. Jaunais likums dod iestādei sankcijas, kas ļauj jau daudz efektīvāk cīnīties ar pārkāpumiem, turklāt uzliek par pienākumu koncentrēties tieši uz tirgus dalībnieku darbību izvērtēšanu Konkurences likuma kontekstā. Lai arī likums sniedz iespēju novērst konkurences ierobežojumus, iestādei aizvien trūkst pilnvaru un reālu sankciju godīgas konkurences vides uzturēšanai. Tāpēc 2002. gadā, tuvojoties laikam, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, tiek pieņemts jauns Konkurences likums, kurš aizvien ir spēkā, tādējādi nodrošinot efektīvu konkurences aizsardzību visos tirgos.