Informācija presei Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir apkopojusi 2023. gada darbības rezultātus un aprēķinājusi, ka vidējais sabiedrības ieguvums no konkurences politikas īstenošanas Latvijā laika periodā no 2021. līdz 2023. gadam sasniedz 51,2 miljonus eiro gadā. Ņemot vērā iestādes budžetu šajā periodā, katrs iestādei piešķirtais eiro vidēji rada sabiedrības ieguvumu 19,69 eiro apmērā.

Sabiedrības ieguvuma aprēķinā, KP balstās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) starptautiski rekomendētā metodoloģijā, pielāgojot to Latvijas tautsaimniecības īpatnībām un papildinot ar Eiropas Komisijas ieteikumiem un citu pasaulē augsti novērtētu konkurences uzraudzības iestāžu praktiskajiem atzinumiem. 2023. gadā KP veica aprēķina metodikas labojumus, iekļaujot pozitīvo efektu no KP veiktajām pārrunām, lai nodrošinātu konkurences neitralitātes principa ievērošanu. KP norāda, ka piemērotie un uzņēmumu nomaksātie naudas sodi netiek iekļauti aprēķinā, jo to primārais mērķis ir turpmāka uzņēmumu atturēšana no līdzīgu pārkāpumu veikšanas nākotnē.

2023. gada sabiedrības ieguvuma aprēķina iegūšanai tika vērtēti iestādes pieņemtie lēmumi periodā no 2021. līdz 2023. gadam, vērtējot tūlītējo labumu, ko gūst cietušie uzņēmumi un patērētāji no KP darbībām, kas īstenotas sabiedrības labā, novēršot aizliegtas vienošanās un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī veicot uzņēmumu apvienošanās kontroli. Lai mazinātu sabiedrības ieguvuma rādītāja mainīgumu, kas rodas no katru gadu atšķirīgā atklāto pārkāpumu skaita un apjoma, sabiedrības ieguvums tika aprēķināts kā trīs gadu vidējais rādītājs.

Nozīmīgākie rādītāji sabiedrības ieguvuma aprēķinā

Būtisku pienesumu sabiedrības labā 2023. gadā sniedza karteļu jeb aizliegtu vienošanos apkarošana. KP pērn atklāja četras aizliegtas vienošanās ceļu būves, pasažieru pārvadājumu, koksnes pārvadājumu un transportlīdzekļu apdrošināšanas nozarē. Ieguldījums sabiedrība labā no 2023. gadā apkarotajām aizliegtajām vienošanām sasniedza 18,8 miljonus eiro.

Nemainīgi izteikta ir bijusi arī tirgus dalībnieku vēlme apvienoties, stiprinot pozīcijas tirgū. Nepieļaujot nelabvēlīgu uzņēmumu tirgus varas koncentrāciju, uzņēmumu apvienošanās kontrole sniedza sabiedrības ieguvumu apmēram 149 tūkstošu eiro apmērā. Savukārt iestādes preventīvais darbs, brīdinot tirgus dalībniekus un veicot pārrunu procedūras, 2023. gadā nodrošināja sabiedrības ieguvumu nepilnu 4 miljonu eiro apmērā. Kopumā mazāk nozīmīgu iespējamo pārkāpumu gadījumos īstenota 21 prevencijas procedūra, brīdinot 71 juridisko personu par iespējamiem Konkurences likuma pārkāpumiem, tādējādi KP īstenojot “Konsultē vispirms” principu.

KP priekšsēdētājs J. Gaiķis: “KP darbs rada sabiedrības ieguvumu, kas vairāk nekā 17 reizes pārsniedz KP finansējumu un esam patiesi lepni, ka ar salīdzinoši nelieliem iestādes resursiem esam spējuši atklāt būtiskus pārkāpumus plaši aptverošās nozarēs. Tomēr jāuzsver, ka KP pārkāpumu lietu skaits vai piemērotie sodi nebūt nav galvenais kritērijs iestādes efektivitātes novērtējumam, jo mūsu lielākā atbildība ir pret Latvijas sabiedrību, veicinot  godīgu konkurences vidi un nepieļaujot nelabvēlīgu uzņēmumu tirgus varas koncentrāciju.”

Sabiedrības ieguvuma metodoloģija