Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir sagatavojusi 2013. gada publisko pārskatu. Tajā atspoguļota informācija par aizvadītā gada aktualitātēm un būtiskākajiem notikumiem konkurences uzraudzības jomā, kā arī iekļauts atskats uz iestādes darbības rezultātiem un pārvaldību. Tāpat pārskatā piedāvāts iepazīties ar iestādes 2014. gada darbības prioritātēm.

Šeit: 2013. gada publiskais pārskats

KP aizvadītā gada laikā kopumā pieņēmusi 40 lēmumus, no kuriem 12 gadījumos konstatēja Konkurences likuma pārkāpumus. Par konkurenci deformējošām darbībām kopumā 44 uzņēmumiem tika piemēroti naudas sodi 3 775 254,95 latu apmērā.

Desmit no 2013. gadā atklātajiem pārkāpumiem bijuši smagākie Konkurences likuma pārkāpumi – septiņas aizliegtās vienošanās starp tirgus dalībniekiem un trīs dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas gadījumi.

Sešos aizliegto vienošanos gadījumos konstatēti pārkāpumi, kad uzņēmumi piedalījušies saskaņotās darbībās publiskajos iepirkumos. Kā ievērojamākais pārkāpums 2013. gadā jāmin 26 energobūvniecības uzņēmumu kartelis, par kuru KP piesprieda iestādes vēsturē bargāko soda apmēru – 7,5 % apmērā no pārkāpēja iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma. Tikmēr viens no konstatētajiem pārkāpumiem raksturojams kā tirgus sadale.

Savukārt dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana izpaudusies kā pārmērīgu tarifu piemērošana, netaisnīgu tirdzniecības noteikumu uzspiešana pret patērētājiem, kā arī konkurences barjeru veidošana, tādējādi ierobežojot konkurentu iespējas brīvi darboties tirgū.

Pērn tiesvedība tika izbeigta par 17 pārsūdzētiem KP lēmumiem. 16 lietās tiesa KP lēmumu atzina par pamatotu un atstāja spēkā, savukārt vienā gadījumā tiesvedība tika izbeigta pēc izlīguma noslēgšanas, kad KP piekrita atjaunot iepriekš izbeigtu lietas izpēti.

Aizvadītajā gadā KP noslēdza uzraudzības 15 dažādos tirgos. Veiktās tirgus uzraudzības iestādei sniedza iespēju gan apzināt iespējamos likuma pārkāpumus, gan atbildīgajām institūcijām sniegt priekšlikumus konkurences situācijas uzlabošanai. Noslēdzoties 2013. gadam, KP turpināja veikt izpēti 16 dažādos tirgos.

Šogad, 2014. gadā, kā galvenā aizsardzības un kontroles jomas prioritāte KP ir uzstādīta smagāko konkurences tiesību – aizliegtu vienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas – apkarošana. Lai veicinātu konkurenci, KP būtisku lomu atvēlējusi sadarbībai ar valsts un pašvaldību iestādēm, juridiskajiem birojiem, uzņēmumu asociācijām un mācību iestādēm. Savukārt tirgus uzraudzības ietvaros plānotas plašas tirgus uzraudzības aktivitātes, starp prioritārajiem tirgiem nosakot IT produktu un pakalpojumu tirgu, interneta tirdzniecību, enerģētiku, finanses, pārtikas ražošanu un iepirkumu varu mazumtirdzniecībā.