Apvienošanās Informācija presei

31.05.2024. Konkurences padome (KP) saņēma SIA “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS” apvienošanās ziņojumu par vienpusējas izšķirošas ietekmes iegūšanu pār Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EKO OSTA”.

SIA “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS” (Latvijas Zaļais punkts) ir ražotāju paplašinātās atbildības sistēmas operators vairākās ražotāju paplašinātās atbildības sistēmās, t.sk. videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, kuras ietvaros Latvijas Zaļais punkts ir noteikti konkrēti dažādu videi kaitīgo preču savākšanas un pārstrādes apjomi. Latvijas Zaļais punkts ietilpst Eco Baltia grupā, kas sniedz dažādus vides apsaimniekošanas un uz vides ilgtspēju vērstus pakalpojumus Baltijas valstīs, Polijā un Čehijā.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EKO OSTA” (EKO OSTA) nodarbojas ar videi kaitīgo un bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, nodrošina arī ģeoloģisko, hidroģeoloģisko, ģeoekoloģisko un ģeotehnisko izpēti, piesārņoto ūdeņu un grunts savākšanu un pārvadāšanu, vides kvalitātes monitoringu un vides sanācijas pakalpojumus. EKO OSTA nodarbojas arī ar naftas produktiem piesārņotu ūdeņu savākšanu, pārvadāšanu (peldošie transporta līdzekļi, sauszemes transporta līdzekļi), attīrīšanu, pārstrādi.

Apvienošanās dalībnieku darbība Latvijas teritorijā pārklājas smēreļļu, eļļas filtru, nolietoto riepu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas un pārvadāšanas) tirgū.

Latvijas Zaļais punkts un EKO OSTA darbojas vertikāli saistītajos tirgos. EKO OSTA ir noslēgusi līgumu ar Latvijas Zaļais punkts kā ražotāju atbildības sistēmas operatoru par piedalīšanos videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un nodod Latvijas Zaļais punkts EKO OSTA savāktās nolietotās riepas, smēreļļas un eļļas filtrus. Tā kā Latvijas Zaļais punkts un EKO OSTA ir vertikāli saistīti videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas tirgū, ietekmēts ir videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas tirgus.

Lēmums par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem Konkurences padomei jāpieņem viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas. Savukārt, ja lietā nepieciešama padziļināta papildu izpēte, lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts līdz trim mēnešiem no ziņojuma saņemšanas dienas.

Tirgus dalībnieki vai citas ieinteresētās puses, kas vēlas sniegt viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz konkurenci, aicināti līdz 2024. gada 21. jūnijam sazināties ar KP vecāko eksperti Baibu Lapiņu (baiba.lapina@kp.gov.lv) vai aizpildīt tīmekļa vietnē esošo anketu.