Šī gada 10. jūnijā Konkurences padome nolēma uzsākt padziļinātu izpēti 08.05.2024. uzsāktajā lietā par SIA “BALTIC GROUND SERVICES LV” un SIA “Gulfstream Oil” apvienošanos.

Apvienošanās atbilst Konkurences likuma 15. panta pirmās daļas 3. punktam, SIA “BALTIC GROUND SERVICES LV” iegūstot SIA “Gulfstream Oil” pamatkapitāla daļas un tiešu izšķirošu ietekmi.

SIA “BALTIC GROUND SERVICES LV” nodarbojas ar JET A-1 aviācijas degvielas tirdzniecību un uzpildi Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā. SIA “BALTIC GROUND SERVICES LV” saistītās sabiedrības nodarbojas ar lidmašīnu degvielas uzpildes pakalpojumiem citu valstu lidostās, kravu loģistikas pakalpojumiem, lidmašīnu remontu un apkopi, kā arī ar citām ar aviotransportu saistītām darbībām.

SIA “Gulfstream Oil” saimnieciskā darbības ir saistīta ar JET A-1 aviācijas degvielas tirdzniecību un uzpildi Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā.

Apvienošanās dalībnieku darbība pārklājas horizontālos tirgos – aviācijas degvielas (JET A-1) tirgū tirdzniecības un uzpildes “tieši lidmašīnā” segmentā Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai padziļināti novērtētu apvienošanās ietekmi uz konkurenci Latvijā, KP, pamatojoties uz Konkurences likuma 16. panta otro daļu, nolēma uzsākt padziļinātu izpēti.

Tirgus dalībnieki vai citas ieinteresētās puses, kas vēlas sniegt viedokli par plānotās apvienošanās ietekmi uz konkurenci, aicināti līdz 21.06.2024. sazināties ar KP ekonomisti Sandu Blauu (sanda.blaua@kp.gov.lv) vai aizpildīt KP tīmekļa vietnē viedokļa anketu.

Plašāka informācija par konkrēto apvienošanos un apvienošanās kontroli Latvijā.