Jaunumi

Šonedēļ, no 12. līdz 16.maijam, Latvijā vizītē ierodas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) Konkurences komitejas eksperts, lai veiktu Latvijas konkurences politikas novērtējumu, kas nepieciešams Latvijas uzņemšanai OECD dalībvalsts statusā.

Vizītes norisi organizē Latvijas Konkurences padome, un tās ietvaros OECD pārstāvis tiksies ar Konkurences padomes, kā arī citu ar godīgas konkurences vides nodrošināšanu saistītu institūciju - Ekonomikas ministrijas, Valsts Kancelejas, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Iepirkumu uzraudzības biroja - pārstāvjiem. Tāpat paredzētas tikšanās ar Latvijas augstskolu mācībspēkiem, vadošajiem juristiem, tiesnešiem, kas strādā ar konkurences tiesību lietām, kā arī ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.

OECD dalībvalsts statusa iegūšana ir viena no Latvijas ārējās ekonomiskās politikas prioritātēm. OECD mērķis ir atbalstīt ekonomisko izaugsmi, veicināt nodarbinātību, paaugstināt dzīves kvalitāti, uzturēt finanšu stabilitāti, atbalstīt citu valstu ekonomisko attīstību, kā arī sekmēt tirdzniecības pieaugumu. Viens no būtiskiem šīs organizācijas darbības virzieniem ir tieši konkurences uzraudzība.

Kopš 2012.gada 1.janvāra Latvijas Konkurences padomei vēl pirms Latvijas uzņemšanas OECD ir dotas tiesības novērotāja statusā piedalīties OECD Konkurences komitejas sanāksmēs. Tādējādi iestādei ir dota iespēja apgūt starptautisko pieredzi un piedalīties starptautiskās ekonomiskās politikas veidošanā.

Informācija par OECD Latvijas Ārlietu ministrijas mājas lapā