Jaunumi

Konkurences padome (KP) jaunākajā publiskajā pārskatā apkopojusi 2020. gada būtiskākos iestādes darba rezultātus un aktualitātes konkurences tiesību piemērošanā Latvijā.

KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “2020. gads ir pirmais Konkurences padomes trīs gadu (2020. - 2022.) darbības stratēģijas izpildes gads un, sākot ar šo gadu, Konkurences padomes līdzšinējās trīs vērtības – tiesiskums, profesionalitāte un neatkarība – tika papildinātas ar jaunu vērtību – attīstību, kas apliecina, ka Konkurences padome ir gatava strādāt iestādes izaugsmei, nodrošinot uzraudzības metožu modernizēšanu un darbības fokusēšanu uz rezultātu sasniegšanu. Pirmie pamatakmeņi iestādes attīstībai ir ielikti – aizvadītā gada izskaņā tika panākts atbalsts valdībā, lemjot par papildu finansējuma piešķiršanu iestādei tās IT izmeklēšanas kapacitātes stiprināšanai un darbinieku kompetenču attīstībai.”

Kopējais sabiedrības ieguvums no KP darbības, novēršot konkurences kropļojumus, veicot uzraudzību tirgos un rosinot tajos izmaiņas ar mērķi veicināt godīgu konkurenci, kā arī uzraugot lielo uzņēmumu apvienošanos darījumu īstenošanu, 2020. gadā ir mērāms 24,1 miljonu eiro apmērā. Savukārt valsts budžetā ieskaitīti naudas sodi 934 957,36 eiro apmērā.

Aizvadītais gads bija pirmais gads, kad Konkurences padome varēja izmantot savas jauniegūtās pilnvaras vērsties pret publisku personu – valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību – radītiem konkurences kropļojumiem. Pirmajā uzraudzības gadā saņemti ap 200 dažādu iesniegumu par publisko personu rīcību, no kuriem lielākā daļa bija sūdzības par publisku personu izvirzītiem konkurenci ierobežojošiem noteikumiem iepirkumos. Ņemot vērā, ka pilnvaras vērsties pret publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem KP ieguva vien 2020. gada 1. janvārī, pirmais gads aizvadīts “Konsultē vispirms” zīmē, izglītojot un konsultējot. Papildu tam KP īstenoja arī četru tirgu uzraudzību, kurās tika vērtēta publisku personu darbība, un uzraudzībā gūtie secinājumi ir nozīmīgi publisku personu turpmākā izglītošanā par konkurences neitralitātes principa ievērošanu.

KP pērn kopumā atklāja trīs pārkāpumus un naudas sodos piemēroja 5,7 miljonu eiro, bet papildus tam savā darbībā izmantoja arī ”Konsultē vispirms” principu. 2020. gadā par iespējamu darbību saskaņošanu dažādos iepirkumos izteikti trīs brīdinājumi kopā septiņām personām, t. sk. divos gadījumos tika konstatēts, ka ne tikai uzņēmumu rīcībā ir saskatāmas iespējamas aizliegtas vienošanās, bet arī publisku personu – pašvaldību un to kapitālsabiedrību, kas organizē iepirkumus, – rīcība nav veicinājusi godīgu konkurenci. Savukārt, lai iegūtu pierādījumus par iespējamām aizliegtām vienošanām, 2020. gadā tika īstenota inspekcija sešos uzņēmumos.

Aizvadītajā gadā noslēgtas trīs tiesvedības, visos gadījumos atstājot spēkā iestādes lēmumu. Tāpat veikta uzraudzība kopā astoņos tirgos, KP redzeslokā nokļūstot publiskām personām, kā arī mazumtirdzniecībai, kur KP atklāja trūkumus līgumsodu piemērošanas kārtībā starp mazumtirgotājiem un piegādātājiem Covid-19 laikā un sniedza savus ieteikumus to novēršanai.

KP sniegums godīgas konkurences vides nodrošināšanā ir novērtēts arī pasaules mērogā. Sesto gadu pēc kārtas prestižais konkurences izdevums Global Competition Review iestādi, piešķirot tai trīs zvaigznes, ierindoja iestādi starp pasaules labākajām konkurences iestādēm.

Pārskata periodā ir ne tikai konsultēti uzņēmumi un publiskas personas, bet arī īstenoti izglītojoši pasākumi. Tajā skaitā ir izstrādāti pašnovērtējuma rīki, ar kuru palīdzību iespējams novērtēt savas rīcības atbilstību godīgas konkurences principiem. Viens no pašnovērtējuma rīkiem ir sagatavots uzņēmējiem karteļu risku mazināšanai, otrs ir paredzēts publiskām personām, lai atvieglotu tām līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtēšanu, un trešais – iepirkumu organizētājiem, lai sniegtu tiem atbalstu karteļu pazīmju atpazīšanā.

Tāpat Konkurences padome aizvadīja 29 tikšanās ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, lai diskutētu un meklētu risinājumus konkurences attīstībai un godīgas konkurences principu ievērošanai dažādās nozarēs.

infografika par 2020. gadu