Jaunumi

27.janvārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka SIA „MAXIMA Latvija” pārkāpusi vienošanās aizliegumu, deviņos līgumos ar tirdzniecības centru telpu iznomātājiem iekļaujot liegumu iznomāt telpas citiem uzņēmumiem bez SIA „MAXIMA Latvija” atļaujas. Uzņēmumam piemērots sods Ls 25 000 apmērā.

Vienošanās par darbībām vai bezdarbību, kuras dēļ tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētajā tirgū, ir aizliegtas ar Konkurences likumu.

Paturot tiesības lemt par citu konkrētā tirdzniecības centra platību iznomāšanu, SIA „MAXIMA Latvija” varētu ne vien ierobežot potenciālos nomniekus, bet arī nepamatoti ierobežot iznomātāja tiesības brīvi pārvaldīt savu uzņēmējdarbību.

Sākotnēji uzņēmumam piemēroto naudas sodu ļāva samazināt tas, ka, lai arī līgumos bija iekļauti ierobežojošie nosacījumi, tie netika reāli piemēroti. Tika ņemts vērā arī fakts, ka SIA „MAXIMA Latvija”, pēc savas iniciatīvas veicot grozījumus pārkāpumu saturošajos līgumos, pārkāpumu pārtrauca un izmeklēšanas laikā pēc savas iniciatīvas sniedza KP pilnīgu un patiesu informāciju, kas bija būtiska lietas izskatīšanai.

Informāciju par telpu iznomātājus ierobežojošajiem līgumiem KP ieguva tirgus uzraudzības laikā. Tirdzniecības centru telpu nomas tirgus uzraudzība tika uzsākta pēc tam, kad pērnā gada pavasarī KP konstatēja līdzīgu aizliegtu vienošanos starp RIMI grupas uzņēmumiem un tirdzniecības centru telpu īpašniekiem – tās rezultātā telpu iznomātājs atteica iznomāt telpas SIA „Daudznozaru kompānija „Daugava””. Toreiz KP uzsvēra, ka, liedzot specializētajiem pārtikas veikaliem uzsākt darbību tirdzniecības centros, tiek ierobežota to attīstība. Vienlaikus būtiski tiek palielināta ražotāju atkarība no mazumtirdzniecības lielveikaliem, jo tiem tiek liegta iespēja veidot efektīvu – pietiekoši lielu, ātri un ērti sasniedzamu – alternatīvu izplatīšanas kanālu, veidojot savu specializēto veikalu ķēdi.

Lēmuma teksts pieejams šeit >>>