Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

5. augustā Konkurences padome pieņēma lēmumu atļaut SIA “Mārksmens” iegūt izšķirošu ietekmi pār četriem SIA “ANADA” aktīviem – mazumtirdzniecības veikaliem. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

Gan SIA “Mārksmens”, gan SIA “ANADA” pamatdarbības veids ir mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku.

Apvienošanās rezultātā SIA “Mārksmens” no SIA “ANADA” pārņems īpašumā trīs mazumtirdzniecības veikalu aktīvus Piņķos, Rīgas ielā 5, Olainē, Zemgales ielā 6a, un Ulbrokā, Institūta ielā 7, kā arī tiesības izmantot viena veikala aktīvus Rīgā, Cēsu ielā 18. Minētajās adresēs līdz šim darbojās veikali ar preču zīmi “LaTS”. Aktīvus iegūstot SIA “Mārksmens”, turpmāk veikali strādās ar preču zīmi “top!”.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, KP secināja, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki, tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.


Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama Konkurences padomes atļauja. Tādējādi Konkurences padome nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.