Apvienošanās Informācija presei Jaunumi

27.06.2024. Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut SIA “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS” gūt vienpusēju izšķirošu ietekmi pār SIA “EKO OSTA”. KP nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma par darījuma atļaušanu.

SIA “LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS” (LZP) ietilpst AS Eco Baltia grupā, kuras uzņēmumi galvenokārt nodarbojas ar vides apsaimniekošanu un atkritumu pārstrādi, sadzīves un šķiroto atkritumu apsaimniekošanu, izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, būvgružu, lielgabarīta atkrituma apsaimniekošanu, kā arī ceļu, ielu un teritoriju tīrīšanu un uzturēšanu Baltijā. LZP pamatdarbība ir iepakojuma atkritumu, elektrisko un elektronisko iekārtu un videi kaitīgo preču atkritumu savākšanas un pārstrādes organizēšana.

SIA “EKO OSTA” nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, ar naftas produktiem piesārņotu ūdeņu savākšanu, pārvadāšanu, attīrīšanu un pārstrādi, vides sanāciju un kvalitātes monitoringu. Tostarp uzņēmums veic kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanu, t.sk. Rīgas, Skultes, Salacgrīvas, Engures, Lielupes, Mērsraga ostu teritorijās savākto kuģu radīto naftas atkritumu attīrīšanu. SIA “EKO OSTA” sniegto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu ietvaros tiek veikta galvenokārt dažāda veida bīstamo atkritumu savākšana, pārvadāšana un citas ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības.

KP norāda, ka apvienošanās dalībnieku darbība Latvijas teritorijā pārklājas smēreļļu, eļļas filtru, nolietoto riepu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas jeb savākšanas un pārvadāšanas tirgū Latvijas teritorijā. Apvienošanās rezultātā tiks ietekmēti arī ar šiem tirgiem vertikāli saistīti tirgi – videi kaitīgo preču (smēreļļas, eļļas filtri, riepas, akumulatori) ražotāju atbildības sistēmu tirgus Latvijas teritorijā, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu ražotāju atbildības sistēmu tirgus Latvijas teritorijā.

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju. KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis augstāk minētajos tirgos Latvijā, tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama Konkurences padomes atļauja. Tādējādi Konkurences padome nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu. Plašāka informācija par apvienošanās kontroli Latvijā pieejama Konkurences padomes tīmekļvietnes sadaļā “Tirgus dalībnieku apvienošanās”.