Jaunumi

Lai mazinātu aizliegtu vienošanos risku publiskajos iepirkumos, iepirkumu pretendentiem turpmāk būs iespējams izmantot Konkurences padomes sagatavotu paraugu un apliecināt, ka konkursā iesniegtie piedāvājumi ir sagatavoti individuāli un nav saskaņoti ar konkurentiem.

Neatkarības apliecinājums ir izstrādāts, vadoties pēc OECD labās prakses vadlīnijām. Pašlaik apliecinājums nav obligāta prasība, tomēr Konkurences padome īpaši aicina iepirkumu rīkotājus preventīvos nolūkos to iekļaut kā nosacījumu iepirkumu nolikumos. Šāds apliecinājums gan pretendentiem, gan iepirkuma rīkotājiem atgādina, ka piedāvājumi jāsagatavo neatkarīgi, savukārt, ja notikusi saziņa ar konkurentu, piemēram, kā iespējamo apakšuzņēmēju, iepirkuma rīkotājs par to jāinformē.

Viens no izplatītākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem Latvijā ir tieši aizliegtas vienošanās publiskajos iepirkumos. Aizvadīto divu gadu laikā Konkurences padome ir konstatējusi deviņus šādus pārkāpumus un attiecīgi 49 uzņēmumiem kopumā piemērojusi naudas sodus vairāk nekā desmit miljonu eiro apmērā.

Aizliegtas vienošanās ļauj iepirkumu pretendentiem izvairīties no reālas konkurences. Tā, piemēram, uzņēmumi mēdz jau pirms iepirkuma paši izvēlēties potenciālo uzvarētāju vai pat ilgtermiņā sadalīt darbības teritorijas, kur uzvarētājs iesniedz sev ērtu piedāvājumu, bet pārējie nepiedalās vai veido mākslīgi dārgākus vai kā citādi neizdevīgākus piedāvājumus. Aizliegta informācijas apmaiņa starp konkurentiem mēdz notikt gan tieši, gan caur trešajām personām, vai algojot vienus un tos pašus darbiniekus. Rezultātā konkurence tiek vien imitēta un iepircējs nesaņem reālai tirgus situācijai atbilstošu piedāvājumu.

Konkurences padome regulāri veic izglītojošus seminārus publisko iepirkumu rīkotājiem par aizliegtām vienošanām, kā rezultātā saņem aizvien vairāk ziņojumu par iespējamām sakritībām iepirkumu pretendentu piedāvājumos, kas var liecināt par potenciālu pārkāpumu. Lai mazinātu iepirkumu karteļu skaitu un turpinātu veicināt izpratni par aizliegtām vienošanām uzņēmēju vidū, Konkurences padome ir izstrādājusi pretendentu neatkarības apliecinājuma paraugu.

Neatkarības apliecinājums iepirkumos kā pielikums pretendenta piedāvājumam ir pieejams gan Konkurences padomes, gan Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

Neatkarības apliecinājuma paraugs

Informacija publisko iepirkumu pasūtītājiem

Informācija publisko iepirkumu pretendentiem