Jaunumi

Eiropas Komisija (EK) izdevusi 2013. gada ziņojumu par konkurences politiku Eiropas Savienībā. Komisija ziņojumā atskatās uz svarīgākajām pilnveidotajām un īstenotajām konkurences politikas iniciatīvām, kā arī nozīmīgākajiem pieņemtajiem lēmumiem tādos sektoros kā enerģētika, farmācija, digitālā ekonomika u.c.

EK ziņojumā norāda, ka ar piemērotajiem konkurences noteikumiem ir novērstas uzņēmējdarbības, kas radīja kaitējumu tirgum un patērētājiem. Tāpat ir pilnveidoti valsts atbalsta modernizācijas pasākumi, lai atbalstītu izaugsmi veicinošu valsts izdevumu plānošanu. Savukārt stratēģiskās nozīmes nozarēs, piemēram, finanšu pakalpojumu, telesakaru un enerģētikas nozarē, ir pieņemti svarīgi lēmumi. Visbeidzot, starptautiskā sadarbība konkurences politikas veidošanā  un īstenošanā ir palīdzējusi risināt problēmas, ko izraisa uzņēmējdarbības arvien izteiktākais  starptautiskais mērogs.

2013. gada ziņojums par konkurences politiku latviešu valodā