Jaunumi

Iznācis trešais 2014.gada Eiropas Konkurences iestāžu tīkla (ECN) informatīvais biļetens ECN Brief. Izdevumā apkopota informācija par ECN un tā dalībvalstu aktivitātēm konkurences uzraudzības jomā.

Latvijas Konkurences padome šajā ECN Brief biļetenā lasītājiem piedāvā iepazīties ar publiskai apspriešanai nodoto iestādes lietu prioritizācijas stratēģiju, kā arī iestādē notikušo juristu forumu.

ECN Brief veidots, lai atspoguļotu dalībvalstu paveikto konkurences aizsardzībai un veicināšanai, vienlaikus īpaši pievēršoties Eiropas Savienības konkurences tiesību normām un politikai visā Eiropā.

Biļetens pieejams Eiropas Komisijas mājas lapā.

ECN ir Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo konkurences uzraudzības iestāžu un EK Konkurences komisijas tīkls, kura ietvaros tiek īstenota sadarbība, kā arī informācijas un viedokļu apmaiņa, lai nodrošinātu Eiropas Savienības konkurences tiesību normu par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un aizliegtām vienošanām efektīvu un saskanīgu piemērošanu.