Jaunumi

Eiropas Komisija, Eiropas Padome un Eiropas Parlaments ir panācis trīspusēju vienošanos par ECN+ direktīvas ieviešanu, kas paredz Eiropas Savienības konkurences iestādes nodrošināt ar pilnvaru apjoma minimumu efektīvai konkurences tiesību piemērošanai. To šodien Eiropas Konkurences dienas konferencē Bulgārijā norādīja konkurences komisāre Margrēte Vestagere (Vestager).

Ņemot vērā atšķirīgo Eiropas konkurences iestāžu tiesību un pilnvaru apjomu, lai īstenotu tām uzticētos pienākumus, Eiropas Komisija pērn pavasarī nāca klajā ar priekšlikumu direktīvai, kas paredz, ka nacionālajām konkurences iestādēm ir jānodrošina a) efektīvs izmeklēšanas un lēmumu pieņemšanas process, b) tiesības piemērot bargus un atturošus naudas sodus, c) konkrētām prasībām atbilstoša Iecietības programma un d)  pietiekami resursi noteikto uzdevumu īstenošanai, kā arī neatkarība lēmumu pieņemšanā un izmeklēšanas procesā.

Vienlaikus Latvijas Konkurences padome (KP) ir gandarīta, ka direktīvā uzsvērta arī viena no iestādes izvirzītajām prioritātēm – konkurences iestāžu loma, lai novērstu publisku personu un to pieņemto lēmumu radītos ierobežojumus. KP atgādina, ka jau trešo gadu notiek diskusijas par iespēju nodrošināt iestādi ar efektīvākām pilnvarām vērsties pret aizvien aktuālākajiem valsts un pašvaldību radītajiem konkurences kropļojumiem, tomēr iesaistīto pušu pretestības dēļ nepieciešamie grozījumi Konkurences likumā aizvien nav pieņemti.

KP direktīvas izstrādes laikā aktīvi līdzdarbojās, izvērtējot tās piemērošanas iespējas un sniedzot priekšlikumus efektīvākai konkurences politikas īstenošanai.