Jaunumi

Pēc aktīvā eiro ieviešanas posma noslēguma šī gada jūlijā, apkopojot iestādes veiktās tirgus uzraudzības rezultātus, Konkurences padome (KP) secinājusi – tirgū notikušās cenu izmaiņas nav bijušas saistītas ar konkurences tiesību pārkāpumiem. Vienlaikus KP informē, ka pastiprināta tirgus uzraudzība eiro ieviešanas kontekstā tiks turpināta visa 2014.gada garumā.

Kāpēc notika uzraudzība

Patiesa uzņēmumu konkurence ir priekšnosacījums, lai patērētāji saņemtu pēc iespējas izdevīgu piedāvājumu. Tā kā eiro ieviešanas laikā patērētājiem bija grūtāk izsekot līdzi cenu izmaiņām, turklāt uzņēmumiem vienlaikus bija jārisina jautājumi, kas saistīti ar eiro ieviešanas izmaksām, KP 2013.gada oktobrī uzsāka eiro ieviešanas uzraudzību, lai tirgus dalībnieki sāncensību neaizstātu ar aizliegtu sadarbību, vienojoties paaugstināt cenas eiro ieviešanas aizsegā.

Kas tika darīts

KP analizēja Ekonomikas ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības centra veikto cenu monitoringu datus, izvērtējot, vai visā uzraudzības periodā dažādās Latvijas pilsētās nepastāv cenu izmaiņu korelācijas, kas varētu liecināt par konkurences tiesību pārkāpumiem. Tāpat KP pārbaudīja gandrīz 200 patērētāju sūdzības. Vienlaikus KP pievērsa pastiprinātu uzmanību pārkāpumu prevencijai, izplatot informatīvus materiālus, tiekoties ar uzņēmumiem un to asociācijām, lai skaidrotu konkurences tiesības eiro ieviešanas kontekstā. Atsevišķos gadījumos pēc uzņēmumu vai to asociāciju publiskiem paziņojumiem par plānotu cenu kāpumu KP izteica brīdinājumus un norādīja uz Konkurences likuma pārkāpuma riskiem.

Pēc patērētāju sūdzību saņemšanas KP padziļināti izvērtēja autostāvvietu pakalpojumu tirgu Rīgā, OCTA apdrošināšanas tirgu, komercbanku pakalpojumu tirgu, kā arī RPAS „Rīgas Centrāltirgus” un PSIA „Rīgas namu pārvaldnieks” cenu noteikšanas praksi.

Kādi secinājumi iegūti

Pārbaudot cenu monitoringa datus, KP secināja, ka novērotās cenu izmaiņas nav bijušas saistītas ar konkurences tiesību pārkāpumiem un uzņēmumi savas cenu stratēģijas veidojuši individuāli. Arī padziļināti vērtētajos tirgos – autostāvvietu pakalpojumi Rīgā, OCTA apdrošināšana, komercbanku pakalpojumi, RPAS „Rīgas Centrāltirgus” un PSIA „Rīgas namu pārvaldnieks” cenu noteikšanas prakse – konkurences tiesību pārkāpumi netika konstatēti.

Kas notiks tālāk

2014.gada otrajā pusgadā, pēc aktīvā eiro ieviešanas posma noslēguma, KP turpinās uzraudzīt tirgu, pastiprinātu uzmanību pievēršot atsevišķiem preču un pakalpojumu tirgiem, kuros pēdējā pusgada laikā notikušas būtiskas cenu izmaiņas. Vienlaikus KP norāda, ka pārkāpumi, kas veikti eiro ieviešanas laikā, joprojām var tikt atklāti. Tāpēc iestāde aicina – ja uzņēmums ir bijis iesaistīts aizliegtā vienošanās, tam ir iespēja iecietības programmas ietvaros informēt KP par pārkāpumu un saņemt atbrīvojumu no soda.

Savukārt gan patērētājiem, gan uzņēmumiem arī pēc eiro ieviešanas perioda KP mājas lapā būs iespēja anonīmi ziņot par konkurences tiesību pārkāpumiem.

Uzraudzības noslēguma ziņojums