Ar jaunajiem grozījumiem Konkurences likumā, Konkurences padomei (KP) tiek piešķirta papildu funkcija, kas paredz, sadarbībā ar Eiropas Komisiju (EK), pārraudzīt Digitālo tirgu akta (DTA) izpildi. DTA paredz saskaņotu noteikumu ieviešanu Eiropas Savienībā (ES), tādējādi veicinot konkurētspēju digitālajos tirgos, kuros darbojas platformas ar vislielāko ietekmi uz galalietotājiem.

2024. gada 29. februārī tika pieņemti Konkurences likuma grozījumi, kas stāsies spēkā 14. martā. Tie paredz, ka KP ir kompetentā iestāde, kas Latvijā uzrauga 2022. gada 1. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/1925 par konkurējošiem un godīgiem tirgiem digitālajā nozarē jeb Digitālo tirgu aktu.

Nosakot skaidrus uzvedības noteikumus lielākajām digitālajām platformām jeb vārtziņiem, DTA mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem, kas darbojas digitālajā vidē. Par vārtziņiem DTA tvērumā ir atzīti uzņēmumi, kuri spēj ievērojami ietekmēt konkurenci digitālajos tirgos, tostarp īstenojot praksi, kas var kaitēt vārtziņu pakalpojumu galalietotājiem – komerciāliem lietotājiem un patērētājiem. Šobrīd par vārtziņiem EK ir noteikusi uzņēmumus “Alphabet”, “Amazon”, “Apple”, “ByteDance”, “Meta” un “Microsoft”. Sākot ar 2024. gada 6. martu, šiem vārtziņiem ir obligāti jānodrošina DTA noteikto prasību izpilde attiecībā uz to sniegtajiem pamatpakalpojumiem - tiešsaistes starpniecības pakalpojumiem vai meklētājprogrammām, sociālās tīklošanās un video koplietošanas platformu pakalpojumiem, kā arī operētājsistēmām, virtuālajiem asistentiem, tiešsaistes reklāmas pakalpojumiem un citiem. Turklāt EK ir tiesības pārskatīt un papildināt šo vārtziņu sarakstu, kuriem būs jāievēro DTA.

Lai ES iekšējā tirgū nodrošinātu harmonizētu pieeju, EK ir vienīgā pilnvarotā iestāde DTA piemērošanā, savukārt dalībvalstu konkurences iestādēm, tostarp KP, ir pienākums EK sniegt atbalstu, aktīvi veicot jebkādas nepieciešamās pārbaudes Latvijas teritorijāinspekcijas vai citus informācijas ievākšanas pasākumus. Vienlaikus KP pēc EK lūguma sniegs atbalstu tirgu uzraudzībās, kā arī veiks vārtziņiem uzlikto pienākumu monitoringu un izskatīs saņemtās sūdzības par iespējamu neatbilstību DTA noteiktajiem pienākumiem, nosūtot tās tālākai izvērtēšanai EK.  

KP, pēc pašas iniciatīvas, var uzsākt un veikt izpēti saistībā ar potenciālu DTA pārkāpumu Latvijas teritorijā, un veiktās izpētes rezultātus nodot EK, kura ir pilnvarota vārtzinim piemērot naudas sodu, periodiskus soda maksājumus vai citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

KP uzsver, ka DTA tikai papildinās, bet neietekmēs konkurences noteikumu piemērošanu, tādējādi nemainot KP pilnvaras uzraudzīt vārtziņus, piemēram, par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.