Jaunumi

Šodien, 8. maijā, Rīgā noslēdzās 12. Baltijas Konkurences konference, kuru šogad organizēja Latvijas Konkurences padome. Konferencē Baltijas konkurences iestāžu pārstāvji un teorētiķi no visas pasaules apmainījās ar pieredzi un apsprieda aktualitātes konkurences tiesībās.

Šī gada Baltijas Konkurences konferences tematika veltīta uzņēmumu aizliegtu vienošanos atklāšanai, uzņēmumu apvienošanās kontrolei, dominējošā stāvokļa jautājumiem, kā arī konkurences iestāžu komunikācijai ar sabiedrību.

Reģionālās Baltijas valstu konkurences konferences organizēšana reizi trijos gados tiek uzticēta katrai no trim Baltijas valstīm. Konferences mērķis ir informācijas un pieredzes apmaiņa, kā arī iesaistīto valstu savstarpējās sadarbības stiprināšana, nodrošinot arvien efektīvāku pārkāpumu izmeklēšanu un tirgus uzraudzību.