Jaunumi

Šī gada 12.decembrī ar semināru Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā Konkurences padome ir noslēgusi 2014.gada izglītojošo pasākumu ciklu, kas ietvēra seminārus, konferences un lekcijas dažādām auditorijām - uzņēmumiem, publisko iepirkumu rīkotājiem un studentiem.

Līdztekus konkurences tiesību pārkāpumu izmeklēšanai viens no Konkurences padomes galvenajiem darbības mērķiem ir pārkāpumu prevencija, veicinot izpratni par konkurences tiesībām un tādējādi uzlabojot konkurences kultūru sabiedrībā. Uzņēmēji, kas pārzina savas konkurences tiesības, var veiksmīgi izmantot likumā atļautās sadarbības iespējas, aizstāvēt savas intereses, ja likumu pārkāpj cits uzņēmums, kā arī neriskē pārkāpt likumu nepietiekamu zināšanu dēļ. Savukārt sabiedrība kopumā, izprotot konkurences kropļojumu negatīvo ietekmi gan uz uzņēmējdarbības vidi, gan sabiedrību kopumā, ir neiecietīgāka pret šādiem pārkāpumiem, tādējādi likuma pārkāpšanu padarot arvien neizdevīgāku.

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama uzsver: "Konkurences padomes piemērotie sodi kļūst arvien bargāki - tiem jābūt pietiekami lieliem, lai atturētu uzņēmumus no vēlmes iesaistīties pārkāpumā, un pietiekami lieliem, lai mazinātu pretlikumīgi iegūto peļņu gadījumos, kad pārkāpums ir noticis. Bet vienlīdz svarīgi konkurences uzraugu darbā ir censties radīt tādu vidi, kurā šādiem pārkāpumiem jau sākotnēji nav vietas. Un būtisks šādas vides priekšnoteikums ir zināšanas."

2014.gada laikā Konkurences padome ir rīkojusi seminārus iepirkumu rīkotājiem, palīdzot tiem atpazīt iepirkumu pretendentu aizliegtas vienošanās un tādējādi aizsargāt savas intereses saņemt labāko piedāvājumu, kas uzvarējis godīgas konkurences cīņā. Konkurences padome arī organizējusi seminārus un konferences uzņēmējiem, stāstot par konkurences tiesību pamatjautājumiem, kā arī analizējot aktualitātes. Tāpat Konkurences padomes speciālisti snieguši lekcijas Latvijas universitāšu un Valsts policijas koledžas studentiem, tādējādi rūpējoties, lai jaunā uzņēmēju paaudze ienāktu tirgū ar labām zināšanām par savām konkurences tiesībām.

Aktīvu darbu sabiedrības izglītošanā Konkurences padome paredzējusi arī nākamajā, 2015.gadā.