Jaunumi

Šī gada 30.maijā plkst. 10:00 Mazās Ģildes Lielajā zālē biedrība „Latvijas tiesību institūts” rīko Londonas Karaliskās koledžas emeritētā profesora Ričarda Viša (Richard Whish) QC (Hon) Eiropas Savienības konkurences tiesību vieslekciju „Tirgus varas nozīme Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanā un kā to izmērīt” ('The Importance of Market Power in Application of the European Union Competition Law and How to Measure It').

Vieslekcija norisināsies angļu valodā bez tulkojuma, tās paredzamais ilgums – 2h. Vieslekcija noslēgsies ar nelielu diskusiju par Eiropas Savienības konkurences tiesību un dalībvalstu konkurences tiesību mijiedarbību, kā arī aptuveni pusstundu garu jautājumu un atbilžu sesiju. Vieslekcijas rīkošanu atbalsta Konkurences padome, Augstākā tiesa, Mazā Ģilde un Jurista Vārds.

Dalība vieslekcijā ir bez maksas ar Latvijas tiesību institūta ielūgumiem. Interesenti var pieteikties dalībai vieslekcijā elektroniski: info@lti.lv

 

Atsauksmes par Profesoru Ričardu Višu

„Prof.R.Višs ir neapstrīdama autoritāte Rietumu tiesību lokā konkurences tiesībās. R. Višs 2011.gadā saņēma Global Competition Review balvu par akadēmisko izcilību. Profesora darbi tiek izmantoti tiesas spriešanā Latvijā.”

 

Senators Dr.iur. Jānis Neimanis

Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2013.gada 4.jūnijā

 

„Konkurences tiesības ir viena no tām tiesību nozarēm, kur rakstīto normu ir salīdzinoši maz, savukārt ļoti liela nozīme ir judikatūrai un konkurences tiesību normu un prakses skaidrojumiem, kas izriet gan no Eiropas Komisijas vadlīnijām, gan literatūras. Lai gan vismaz 50 gadu ilgajā Eiropas Savienības konkurences tiesību praksē daudz skaidrojumu ir ieguvuši teju vai definīcijas spēku, joprojām konkurences tiesību nozari ir pamatoti uzskatīt par ļoti sarežģītu, dinamisku, tādu, kas „atrodas pastāvīgā attīstības procesā”, ko ietekmē gan pieaugošais uzsvars uz ekonomisko analīzi, gan aizvien sarežģītākais pārkāpumu identificēšanas un pierādīšanas process. Londonas Karaliskās koledžas profesora R. Viša grāmata Competition law, kas izdota jau septiņos izdevumos, ir starp tām grāmatām, kuras tiek izmantotas Konkurences padomes praktiskajā ikdienas darbā – kā ceļvedis un darba rīks juristiem un ekonomistiem. Līdz ar citiem tiesību normu skaidrojošajiem avotiem R. Viša grāmatā teiktais nereti izmantots Konkurences padomes lēmumu pamatojumā (piemēram,  Konkurences padomes 11.05.2012. lēmums tirgus dalībnieku apvienošanās lietā Nr.90/12/03.01./2, Konkurences padomes 18.03.2013. lēmums lietā Nr.p/11/03.02./6 u.c.). Tādējādi Konkurences padome aicina ne tikai citus interesentus baudīt iespēju apmeklēt Prof. R. Viša vieslekciju Rīgā, bet arī iestādes darbinieki noteikti izmantos šo iespēju.”

 

Skaidrīte Ābrama

Latvijas Republikas Konkurences padomes priekšsēdētāja

Rīgā, 2013.gada 15.oktobrī

 

„Profesors Ričards Višs ir viens no autoritatīvākajiem juristiem Eiropas Savienības konkurences tiesību jomā, apvienojot plašu pieredzi juridiskajā praksē ar ne pārāk bieži sastopamu spēju izskaidrot sarežģītus tiesību un ekonomikas jautājumus elegantā un vienkāršā formā. Prof. Viša mācību grāmata konkurences tiesībās, šobrīd pārdzimusi 2012.gada 7.izdevumā, jau vairākas desmitgades ir viens no spēcīgākajiem argumentiem Eiropas konkurences tiesību jomā (Whish says that ...), gan sadarbībā ar konkurences tiesību piemērotājiem no dalībvalstīm un Eiropas Komisijas, gan strīdu risināšanā dalībvalstu un (šobrīd) Eiropas Savienības tiesās.”

 

Dr. Mārtiņš Paparinskis

Zvērināts advokāts, Londonas Universitātes koledžas lektors

Oksfordā, 2013.gada 29.maijā

 

„Londonas Karaliskās koledžas emeritētais profesors Ričards Višs ir viena no atzītākajām Eiropas Savienības konkurences tiesību akadēmiskajām autoritātēm. Konkurences tiesību speciālistiem visā Eiropā viņa vārds nekādus komentārus neprasa.  Prof. Višs ir autors daudzām publikācijām konkurences tiesību jomā, kā arī globāli respektētai mācību grāmatai konkurences tiesībās. Šo plaši zināmo darbu savos konkurences tiesību nolēmumos kā autoritāti baudošu konkurences tiesību doktrīnu  regulāri citējis arī Augstākās tiesas Senāts, piem., SKA – 149/2006, SKA – 344/2008, SKA – 511/2008, SKA-24/2013, kā arī Konkurences padome. Šogad Prof. Višam tika piešķirts prestižais goda Karalienes padomnieka tituls (Queen's Counsel Honoris Causa).”

 

Edijs Poga LL.M.

Zvērināts advokāts, Latvijas tiesību institūta direktors

Tukumā, 2014.gada 19.aprīlī

 

Par Latvijas tiesību institūtu

Biedrība „Latvijas tiesību institūts” ir neatkarīga, nepolitiska, nevalstiska bezpeļņas apvienība, kurā apvienojušās personas ar kopīgām interesēm par Latvijas tiesībām un to attīstību. Institūts vienmēr un visur darbojas neatkarīgi un stāv ārpus politisko partiju vestās politikas. Institūta misija ir veicināt Latvijas Republikas kā demokrātiskas taisnības un tiesību valsts tālāku atjaunošanu, nostiprināšanu un attīstību.