Jaunumi
Zinātnisko darbu konkursa uzvarētāja dāvanā saņem iespēju praktizēties Konkurences padomē

Otrdien, 31. maijā, ar zinātnisko darbu prezentācijām noslēdzās ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA, Konkurences padomes un Rīgas Juridiskās augstskolas rīkotais zinātnisko darbu konkurss konkurences tiesībās. Klātesot pieciem konkursa finālistiem un vērtēšanas komisijas pārstāvjiem, par konkursa laureātu tika atzīta Linda Lielbriede, saņemot 1000 eiro naudas balvu, prakses vietu Konkurences padomē un ceļazīmi uz Rīgas Juridiskās augstskolas rīkoto Vasaras skolu.

Zinātnisko darbu konkursam kopumā tika iesniegti astoņi darbi. Piecu darbu autori, kas konkursā ieguva visaugstāko žūrijas vērtējumu, savus zinātniskos darbus prezentēja vērtēšanas komisijai. Jaunie, radošie juristi un cītīgākie konkurences tiesību studenti konkursam bija sagatavojuši zinātniskos darbus par tādām tēmām kā uzņēmumu apvienošanās kontrole digitālajā laikmetā, sadarbība ilgtspējīgu tehnoloģiju pētniecībā, kriminālprocesuālie aspekti, valsts atbalsts COVID-19 kontekstā ar konkurences tiesībām.

Izvērtējot visus iesniegtos darbus un prezentācijas, konkursa komisija vienprātīgi vienojās pirmo vietu un galveno balvu piešķirt Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Profesionālā maģistra studiju programmas 1. kursa studentei Lindai Lielbriedei. Studentes izvēlētā tēma bija par konkurences pārkāpumu lietās iegūto pierādījumu izmantošanu civillietās un krimināllietās. Autore savā darbā secināja, ka informācija, kas izriet no konkurences iestādes procesuālajām darbībām var būt vērtīgs pierādījumu avots, tomēr šādu pierādījumu izpaušana vai tālāka izmantošana objektīvi būtu ierobežojama. Savukārt tiesisku garantiju trūkums var negatīvi ietekmēt tirgus dalībnieku vēlmi turpmāk vai citkārt labprātīgi sniegt informāciju un pierādījumus konkurences iestādei. Tāpat arī konkurences lietā iegūto pierādījumu nozīme civillietās ir būtiska, tāpēc pieļaujama, ciktāl neaizskar tirgus dalībnieku tiesības un intereses.

Viena no konkursa vērtēšana komisijas pārstāvēm Konkurences padomes locekle Līga Daugaviete atzina, ka priecājas par dalībnieku lielo interesi piedalīties konkursā, un izteica patīkamu pārsteigumu par izvēlēto tēmu plašo loku, apskatot gan ļoti praktiskus jautājumus, kas sastopami Konkurences padomes ikdienas darbā, gan arī konkurences tiesību teorētiskus aspektus, kuru risinājums vēl meklējams nākotnē. L. Daugaviete: “Ceru, ka Konkurences padomes sarūpētā dāvana konkursa uzvarētājai - prakses vieta iestādē - būs saistoša un sniegs noderīgu pieredzi konkurences tiesību turpmākā piemērošanā.”

Konkursa uzvarētājs tika sveikts ar EUR 1`000 naudas balvu, ko piešķir PwC Legal, prakses vietu Konkurences padomē un vietu Juridiskās augstskolas rīkotajā Vasaras skolā. Pārējie konkursa dalībnieki par dalību konkursā saņēma veicināšanas balvas. Rīgas Juridiskās augstskolas simpātiju balvu un vietu augstskolas rīkotajā Vasaras skolā saņēma arī Amsterdamas universitātes Starptautisko un Eiropas tiesību maģistra programmas studente Samanta Lidere un Rīgas Juridiskās augstskolas absolvente un pašlaik Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu maģistra programmas studente Patrīcija Bodniece.

“Esam priecīgi, ka studentus interesē konkurences tiesības, un sakām paldies visiem dalībniekiem par dalību konkursā,” saka Rīgas Juridiskās augstskolas docente, konkursa komisijas dalībniece Dr. Laura Ratniece.

PwC Legal ES un Konkurences tiesību prakses grupas vadītājs Māris Butāns: “Lasot visus iesūtītos darbus, biju ļoti patīkami pārsteigts par studentu izvēlētajām tēmām un to aktualitāti. Studenti nebūt nebija izvēlējušies apskatīt vieglākos jautājumus, līdz ar to es ļoti cerīgi skatos uz jauno konkurences tiesību ekspertu paaudzi.”

Konkursa mērķis ir studentu un jauno juristu vidū attīstīt izpratni par konkurences tiesībām Latvijā, tādēļ pasākuma organizatori aicināja studentus iesniegt zinātniskos darbus, iekļaujot tajos argumentētu redzējumu par konkurences tiesību piemērošanu, balstot to juridiskos apsvērumos. Konkursa dalībnieku sagatavotās un iesūtītie darbi tika vērtēti no vairākiem aspektiem, tostarp, argumentācijas prasmes, ekonomiskie apsvērumi un novitāte.