Jaunumi

Tā kā apbedīšanas pakalpojumus cilvēki izmanto emocionāli smagos brīžos, patērētājiem var būt grūti aizstāvēt savas intereses vai izvirzīt sūdzības, ja saņemts nekvalitatīvs pakalpojums vai nepilnīga informācija par pakalpojumu un cenām.

Lai apzinātu, vai tirgū nepastāv konkurences kropļojumi un netiek pārkāptas patērētāju tiesības, kā arī meklētu iespējas nepilnības novērst, Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru veic tirgus uzraudzību. Tās ietvaros aicinām gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus, kas šajā tirgū darbojas, ziņot par nepilnībām un negodprātīgu rīcību, ar ko viņi saskārušies, izmantojot apbedīšanas pakalpojumus.

Ziņot iespējams anonīmi, līdz 2. jūnijam, aizpildot aptaujas anketu.

 

Anketa patērētājiem Anketa uzņēmumiem (apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem)

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar KP Komunikācijas nodaļas pārstāvi Initu Kabanovu (inita.kabanova@kp.gov.lv).