Informācija presei Seminārs

Konkurences padome (KP) aicina pieteikties bezmaksas semināram “Valsts un pašvaldība uzņēmējdarbībā: Ko ņemt vērā?”, kas norisināsies KP telpās 2023. gada 23. novembrī.

Valstij, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām, iesaistoties uzņēmējdarbībā vai ikdienā strādājot ar jautājumiem, kas var ietekmēt konkurences situāciju tirgū, īpaši svarīgs jēdziens ir konkurences neitralitāte, kas nosaka, ka publiskām personām ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas un attieksme pret privātajiem un publiskajiem tirgus dalībniekiem. Tāpēc būtiski ir atgādināt, kāda rīcība var tikt uzskatīta par neatbilstošu Konkurences likuma 14.1 pantam un kādas ir iespējamās šīs rīcības sekas.

Konkurences padomes (KP) bezmaksas seminārā “Valsts un pašvaldība uzņēmējdarbībā: Ko ņemt vērā?” izglītosim par priekšnoteikumiem, kādos ir pieļaujama publiskas personas iesaiste uzņēmējdarbībā, gan par publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem jeb konkurences neitralitātes pārkāpumiem, kas ar grozījumiem Konkurences likumā ir aizliegti kopš 2020. gada.

Lektori:

  • Tēma “Kapitālsabiedrību līdzdalības pārvērtēšana” - Zane Leite, KP Konkurences veicināšanas departamenta vecākā juriste
  • Tēma “Konkurences neitralitāte” - Rūta Šīna, KP Konkurences veicināšanas departamenta vecākā juriste
  • Tēma “Konkurences neitralitāte publiskajos iepirkumos” - Artūrs Grīgs, KP Konkurences veicināšanas departamenta vecākais jurists

Kad norisināsies seminārs?

2023. gada 23. novembrī plkst. 11.00 Konkurences padomē (Rīgā, Brīvības iela 55, II ieeja)

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Lai pieteiktu dalību seminārā, lūgums aizpildīt elektronisko pieteikuma anketu zemāk vai sazināties ar KP Komunikācijas speciālisti (paula.celma@kp.gov.lv+371 68206980).

Ja ir kādi interesējoši jautājumi, kuru atbildes noteikti vēlaties iegūt semināra gaitā, aicinām tos iesūtīt pirms semināra KP Komunikācijas speciālistei.

Paula Celma

Paula Celma

Vecākā komunikācijas speciāliste
paula.celma [at] kp.gov.lv