Burti
A  A  A

Negodīga mazumtirdzniecības prakse

NMPAL grafiski

PĀRTIKAS MAZUMTIRGOTĀJS


Pats apmaksā savu darbību

Tirgotājs pats plāno savu darbību un pats arī uzņemas atbildību par savām biznesa veiksmēm vai kļūdām, nedz tieši, nedz netieši neliekot par to maksāt piegādātājam.


Jaunu veikalu iekārtošanu vai veco atjaunošanu, neprasot piegādātājam maksāt par tā preču tirgošanu jaunajā vai atjaunotajā veikalā

Tāpat kā citi nepamatotie maksājumi, arī šis nedrīkst tikt uzspiests nedz tieši, nedz netieši, piemēram, nosaucot to par “sadarbības maksu” vai “maksājumu tirdzniecības veicināšanai”.

Patērētāju sūdzību izskatīšanu par savas darbības sekām

Tomēr piegādātājs sedz ar sūdzību saistītās izmaksas, ja sūdzība saņemta piegādātāja vainas dēļ, piemēram, ja piegādātās preces bijušas nekvalitatīvas.

Savas mārketinga aktivitātes

Ja vien piegādātājs ar tirgotāju rakstiski nevienojas, ka konkrēto aktivitāti finansēs kopā

Savu loģistiku un administrāciju, neuzspiežot piegādātājam finansiālu līdzdalību

Par loģistiku piegādātājs maksā vien tad, ja tam ar tirgotāju ir noslēgts īpašs līgums par preču piegādi. Šādā gadījumā loģistikas izmaksām jābūt skaidri saprotamām un pamatotām. Savukārt savus administrācijas darbus, piemēram, jaunu preču kodu ievadi vai cenu zīmju maiņu, tirgotājs vienmēr apmaksā pats.

Savu risku, ja no preču pārdošanas neizdodas nopelnīt tik, cik plānots – tirgotājs nedrīkst prasīt šo preču piegādātājam kompensēt negūto peļņu

Tāpēc tirgotājiem rūpīgi jāplāno gan ikdienas darbs, gan, piemēram, akciju atlaides, lai tās neradītu zaudējumus.

Ņem vērā piegādātāja iespējas izpildīt pasūtījumu un tiesības saņemt samaksu

Piegādātājam var būt grūti ātri pārplānot savu darbību, jo īpaši, ja tiek tirgoti īsu laiku derīgi produkti, tāpēc tirgotājam savi pasūtījumi jāveic, ņemot vērā piegādātāju reālās iespējas un neapdraudot to darbību. Tieši tāpat piegādātājs rēķinās ar laikus saņemtu atlīdzību, kas tam ļauj iepirkt nepieciešamo savai darbībai.

Savlaicīgi, vismaz 10 dienas iepriekš, brīdina piegādātāju, ja mainīsies preču specifikācija

Tirgotājam ir atļauts mainīt sortimentu, ja mainās tā plāni vai tirgus situācija, tomēr par to piegādātājam jāpaziņo savlaicīgi.

Savlaicīgi, vismaz 2 dienas iepriekš, brīdina piegādātāju, ja mainīsies preču pasūtījums

Tirgotājs var mainīt gan preču daudzumu, gan, piemēram, piegādes laikus, ja mainās tā plāni vai tirgus situācija, tomēr par to piegādātājam jāpaziņo savlaicīgi.

Neliek ņemt atpakaļ neizpārdotās preces

Ja vien tās nav nekvalitatīvas preces vai jaunas, patērētājiem nezināmas pārtikas preces, kuras piegādāt vairāk nekā iepriekš vēlējās tieši piegādātājs, attiecīgi pats uzņemoties risku, ka tās var nepirkt.

Neatsaka pieņemt preces, kas ir derīgas lietošanai vēl vismaz divas trešdaļas no derīguma termiņa, ja derīguma termiņš kopumā ir garāks par 30 dienām

Šādas pārtikas preces tirgotājs var pārdot, tāpēc atteikums piegādātājam būtu neattaisnots.

Par līguma noteikumu pārkāpšanu piegādātājam nosaka tikai samērīgas un pamatotas sankcijas

Tā, piemēram, nebūs samērīgi par dažu preču nepiegādāšanu piemērot sodu, kas pārsniedz šo preču vērtību.

Norēķinās savlaicīgi

Par svaigām ogām un dārzeņiem, ko saņem vismaz trīs reizes nedēļa, maksā ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc piegādes, bet par pārējām pārtikas precēm, kuru derīguma termiņš nav garāks par 25 dienām, maksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc piegādes.

Neliek piegādātājam maksāt par sadarbību

Tirgotājs nedrīkst ļaunprātīgi izmantot piegādātāja vēlmi sadarboties, dažādu nepamatotu maksājumu veidā par šo sadarbību prasot samaksu

Par līguma slēgšanu

No piegādātāja nedrīkst prasīt nedz tiešus, nedz netiešus jeb slēptus maksājumus, piemēram, dažādas atlaides, bonusus vai dāvanas.

Par preču atrašanos veikalā

Ja vien piegādātājs ar tirgotāju rakstiski nevienojas, ka maksās par īpašu izkārtošanu ārpus regulāriem plauktiem, piemēram, uz atsevišķām paletēm, speciālos grozos vai stendos vai plauktos pie kases.

Par sadarbību, pieprasot atlaides bez pamatojuma

Savukārt pamatotas atlaides ir atļautas. Tā, piemēram, tirgotājs var vienoties ar piegādātāju par apjoma atlaidi – jo vairāk preču tirgotājs iepērk, jo zemāku cenu piegādātājs piedāvā. Tirgotājs ar piegādātāju var vienoties arī par īpašu akcijas atlaidi uz konkrētu laiku preču pārdošanas veicināšanai.

Par regulārām precēm maksājot cenu ar atlaidi. Ja preces, ko tirgotājs iepirka par cenu ar atlaidi, atlaides periodā netiek iztirgotas, par atlikušajām precēm tirgotājs piegādātājam maksā pilnu cenu

Izņēmums ir gadījumi, gad piegādātājs ar tirgotāju rakstiski vienojušies, ka piegādātāja dotā akcijas atlaide būs spēkā precēm, kas sākotnēji noteiktajā akcijas laikā nav izpārdotas.

Neietekmē piegādātāja sadarbību ar citiem uzņēmumiem

Neatkarīgi pieņemt lēmumus par savu ekonomisko darbību ir katra uzņēmuma tiesības un arī pienākums, tāpēc tirgotājs nedrīkst ietekmēt piegādātāja sadarbību ar citiem uzņēmumiem.

Neliek sadarboties ar kādu konkrētu uzņēmumu

Tā, piemēram, piegādātājs tikai pats izlemj, no kā pirkt standarta paletes vai grāmatvedības programmas. Izņēmums ir gadījumi, kad piegādātājs ar tirgotāju noslēguši rakstveida vienošanos, kura ietver objektīvu pamatojumu, kāpēc nepieciešama šāda vienošanās.

Neliedz pārdot savas preces citam tirgotājam par zemāku cenu

Tikai un vienīgi pats piegādātājs izvēlas, kādu cenu piedāvāt kuram tirgotājam.