Burti
A  A  A
Darbības virzieni

Aizliegtas vienošanās

Dominējoša stāvokļa
ļaunprātīga
izmantošana

Tirgus dalībnieku
apvienošanās

Negodīga
mazumtirdzniecības
prakse

Reklāmas
likums

Konkurences kultūras
veicināšana

Aktualitātes
16/09/2019

​Konkurences padomes iesaiste atkritumu apsaimniekošanas jomas regulējuma uzlabošanā

2007. gads - Konkurences padome uzskata, ka Atkritumu apsaimniekošanas likumā būtu jāietver norma par komersantu (atkritumu radītāju) tiesībām slēgt līgumus ar pašu izvēlētiem atkritumu apsaimniekotājiem. Tādējādi būtu iespējama vismaz daļēja atkritumu apsaimniekošanas tirgus atvēršana brīvai konkurencei attiecībā uz komersantiem. 20...

Lasīt vairāk
11/09/2019

​Par aktualitātēm Rīgas pilsētas atkritumu apsaimniekošanā

Konkurences padomes (KP) vārdā pateicos visiem aktīvajiem rīdziniekiem, kas pēdējos  mēnešos mums snieguši informāciju par AS “Tīrīga” līgumu noteikumiem, cenu palielinājumu un godīgai komercpraksei neatbilstošo līgumu slēgšanas procesu. Jūsu sūdzības apstiprina, ka apstākļos, kur tiek likvidēta efektīva konkurence un vietā radīts monopols, patērētāji un visa sabiedrība kopumā ir zaudētāji, jo tiek liegts galvenais –...

Lasīt vairāk
11/09/2019

​Par spīti nepietiekamajiem resursiem Konkurences padome nostiprina vadošās pozīcijas starp Baltijas konkurences iestādēm

Latvijas Konkurences padome (KP), neskatoties uz iestādes nepietiekamajiem resursiem, piekto gadu pēc kārtas saglabājusi augsto pozīciju starptautiskajā Global Competition Review (GCR) reitingā. 2019. gada GCR reitingā iekļauto pasaules vadošo 37 konkurences iestāžu pārskatā uzsvērts, ka KP ir vismazākais budžets no visām vērtētajām iestādēm, taču, pēc aptaujāto neatkarīgo j...

Lasīt vairāk
Noderīgi