Burti
A  A  A
Darbības virzieni

Aizliegtas vienošanās

Dominējoša stāvokļa
ļaunprātīga
izmantošana

Tirgus dalībnieku
apvienošanās

Negodīga
mazumtirdzniecības
prakse

Reklāmas
likums

Konkurences kultūras
veicināšana

Aktualitātes
16/04/2019

Saņemts jauns apvienošanās ziņojums

08.04.2019. Konkurences padome saņēma apvienošanās ziņojumu par darījumu, ar kuru SIA “LATVIJAS PROPĀNA GĀZE” iegūst nomas tiesības Buļļu ielā 2, Rīgā. Konkurences padomei viena mēneša laikā no ziņojuma saņemšanas dienas ir jāpieņem lēmums a) par apvienošanās atļaušanu, aizliegšanu vai atļaušanu ar saistošiem noteikumiem vai b) papildu izpētes uzsākšanu. Ja lietā nepieciešama padziļin...

Lasīt vairāk
04/04/2019

KP atļauj kredītinformācijas biroju vienošanos

28. martā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut AS “Kredītinformācijas Birojs” vienoties ar AS “CREFO Birojs” par kārtību, kādā tiks nodrošināta savstarpēja fizisku personu kredītinformācijas apmaiņa. Vienošanās abiem uzņēmumiem ļaus īstenot patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasības un neradīs iespēju likvidēt savst...

Lasīt vairāk
28/03/2019

Saeima atbalsta grozījumus Konkurences likumā konkurences kropļojumu novēršanai publisko personu darbībā

Šodien, 28. martā, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Konkurences likumā, kas sekmēs godīgas konkurences nodrošināšanu publisko personu (valsts un pašvaldību) un to dibināto kapitālsabiedrību darbībā. Līdz ar to turpmāk Konkurences likumā būs norma, kas dos iespēju Konkurences padomei efektīvāk vērsties pret publisku personu īstenotajiem konkurences kropļojumiem...

Lasīt vairāk
Noderīgi