Burti
A  A  A
Darbības virzieni

Aizliegtas vienošanās

Dominējoša stāvokļa
ļaunprātīga
izmantošana

Tirgus dalībnieku
apvienošanās

Negodīga
mazumtirdzniecības
prakse

Publisku personu radīti konkurences kropļojumi

Konkurences kultūras
veicināšana

Aktualitātes
09/04/2020

Konkurences padome informē mazumtirgotājus un piegādātājus par NMPAL piemērošanu COVID-19 krīzes laikā

Konkurences padome (KP) informē, ka ārkārtējās situācijas laikā mazumtirgotājiem sadarbībā ar piegādātājiem ir jāievēro godīgas mazumtirdzniecības principi atbilstīgi Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā (NMPAL) noteiktajam. Neskatoties uz to, ka piegādātāji krīzes laikā atsevišķām preču grupām nespēj nodrošināt būtiski lielāku pasūtījumu izpildi, tas nav pamats, lai mazumtirgotāji noteiktu netais...

Lasīt vairāk
07/04/2020

Konkurences padome publisko pārskatu par iestādes darbu 2019. gadā

Konkurences padome (KP) jaunākajā publiskajā pārskatā apkopojusi 2019. gada būtiskākos iestādes sasniegumus un aktualitātes konkurences tiesību piemērošanā Latvijā. Pērn nozīmīgi iestādes resursi veltīti publisku personu rīcības, kas ierobežo godīgu konkurences attīstību, n...

Lasīt vairāk
03/04/2020

Tiesa atstāj spēkā Konkurences padomes lēmumu par būvmateriālu tirgotāju aizliegtu vienošanos arī attiecībā uz SIA “DEPO DIY”

Administratīvā apgabaltiesa 3. aprīlī pieņēma spriedumu noraidīt būvmateriālu tirgotāja SIA “DEPO DIY” pieteikumu par Konkurences padomes (KP) 2017. gada lēmuma atcelšanu, tādējādi šajā tiesu instancē noslēdzot tiesvedību sēriju ar visiem konkrētajā konkurences pārkāpumā iesaistītajiem uzņēmumiem un p...

Lasīt vairāk
Noderīgi